Velg rett lås for økt sikkerhet

/global/scaled/4749x2066x13x177x1000x435/Other-certegoNO-bilder-produkter-tjenester-ulike-typer-laser-bare-assa-abloy.jpg

Dører finnes overalt. De er innganger som må kunne håndtere mange mennesker og holde uvedkommende borte. Med rett lås øker du sikkerheten i bedriften. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne en løsning som passer for din virksomhet og dine sikkerhetsbehov.

I mange bedrifter finnes det i dag et behov for raskt å kunne gjøre endringer i låssystemene eller kontrollere hvem som har vært inne i bygningen. Det finnes en rekke ulike låstyper å velge mellom. Vi hjelper deg med å velge rett.

Elektroniske låser

Elektroniske låser passer på både lette innerdører og kraftige ytterdører der det må gå raskt å låse. En elektronisk dørlås kan også kombineres med f.eks. adgangskontrollsystem og ulike kodelåser. En enkel måte å beskytte virksomheten på og få kontroll over hvem som oppholder seg der.

Mekaniske låser

Mekanisk låsing er den enkleste og sikreste løsningen for å beskytte virksomheten din og inventaret. Mekaniske låser finnes i flere ulike varianter avhengig av hvilket sikkerhetsnivå som kreves, uansett om det er viktigst at det skal være bekvemt eller innbruddssikkert.

Kodelåser

Med en kodelås beskytter du lokalene dine samtidig som det er raskt og smidig for autoriserte personer å ta seg inn. Låsen gir deg raskt adgang uten besværlig nøkkelhåndtering. Disse låstypene passer bra for lokaler som ikke krever høyeste sikkerhet, f.eks. garderober, boder eller entreer til leilighetsblokker.

Nøkkelfrie låser

Med en nøkkelfri lås beskytter du lokalene dine samtidig som det gjør det lettere for autoriserte personer å ta seg inn og ut. Låsene er enkle å montere og gir deg rask adgang uten besværlig nøkkelhåndtering.

Låser til ytterdører

I en virksomhet der mange personer kommer og går daglig, er det viktig at dørlåsen fungerer smidig samtidig som uvedkommende holdes ute. Med en sikker og fungerende lås på ytterdørene beskytter du både virksomheten og de ansatte samt inventaret.

Låser til innerdører

I miljøer der mange personer ferdes daglig, er det viktig å sørge for at uvedkommende ikke får adgang til visse deler av lokalene. Med rett lås til innerdørene beskytter du både virksomheten og de ansatte samt inventaret.

Vinduslåser

Tyven velger alltid den letteste veien inn. Med sikre låser på bygningens vinduer minsker du risikoen for at uvedkommende tar seg inn. Velg mellom kodelåser eller mekaniske låser for å øke sikkerheten.

Velg en lås som passer for din virksomhet

Må det gå raskt å ta seg inn og ut? Brukes døren ofte? Behøver låsen kobles til et adgangskontrollsystem? Det finnes mange spørsmål som krever svar når det gjelder låser. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å få på plass en løsning som dekker behovene i din virksomhet.