Security-officer-1920x607

Sikkerhetsløsninger for offentlige bygninger

I offentlige bygninger og lokaler som biblioteker, idrettshaller, museer og arenaer er kravet til sikkerhet ekstra stort. I disse miljøene oppholder det seg mange mennesker samtidig og det må gå raskt å evakuere bygningen ved en brann eller annen fare. Her kreves det en sikkerhetsløsning som trygger både ansatte og allmennheten samt selve virksomheten.

Med en intensiv strøm av mennesker er det påkrevd å begrense adgangen til ulike deler av bygningen. Personalet skal kunne stole på at rommene deres ikke er tilgjengelige for uvedkommende, men samtidig finnes det krav til brannsikkerhet og rask evakuering dersom noe skulle inntreffe.

Et fleksibelt, moderne sikkerhetssystem

I arenaer, konserthus og lignende bygninger kreves det en fleksibel og moderne sikkerhetsløsning som er enkel å administrere. Her oppholder det seg mange forskjellige mennesker, fra arrangører og besøkende til teknikere og kioskpersonale, som alle trenger tilgang til ulike deler av bygningen. Derfor må det være enkelt å gi midlertidige adgangsrettigheter til f.eks. leverandører, reparatører eller vedlikeholdspersonale samtidig som uvedkommende stenges ute fra rommene som er beregnet for personalet eller der viktig teknisk utstyr oppbevares. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne en fremtidssikker, fleksibel sikkerhetsløsning som passer for nettopp din virksomhet.

Effektiv energibruk

Hovedinnganger til biblioteker, museer og andre offentlige bygninger åpnes og lukkes mange ganger per dag, det sliter på døren og energiforbruket øker. Med rett valg av dør og dørautomatikk samt energieffektive dørlukkere får du en dørløsning som holder lenge. Samtidig sikrer du at lokalene blir lett tilgjengelige for besøkende, samt at kostnadene og miljøpåvirkningen minsker.

Riktige sikkerhetsprodukter på rett sted

Høres det ut som en umulig ligning? CERTEGO hjelper deg med å finne den beste løsningen for din virksomhet. Vi kombinerer kameraovervåkning, alarm med låser, dørautomatikk og adgangskontrollsystem for en perfekt tilpasset fremtidssikker sikkerhetsløsning. Dine ansatte får et tryggere arbeidsmiljø og du skremmer bort de som vil sjekke sikkerhetsnivået i lokalene dine.

Vi sørger for at sikkerhetssystemene dine fungerer

En boliginvestering er for mange mennesker den største investeringen man gjør i livet. Rett sikkerhetsløsning kan på sikt senke forvaltningskostnadene for foreningen og skape et trivelig og trygt miljø for beboerne. Vi skreddersyr en løsning som passer for nettopp dine behov.

Om CERTEGO og innkjøp

Mange av CERTEGOs oppdrag omfattes av lover om offentlige innkjøp eller innkjøp innenfor områdene vann, energi, transport eller posttjenester.  I CERTEGO har vi kunnskap, erfaring og rutiner som oppfyller alle krav til vår leverandørrolle ved innkjøp av varer, tjenester eller byggentrepriser, både ved tildeling av kontrakter og ved inngåelse av rammeavtaler.

Høres det interessant ut? Nøl ikke med å kontakte oss for en samtale. Det kan være starten på en enklere tilværelse med en tryggere sikkerhetsløsning.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!