CERTEGO women in office 1200

CERTEGO Academy

CERTEGO Academy er vår plattform for læring og utvikling. Denne består og består av totalt 7 ulike program med tilhørende kurs eller skreddersydd for at våre medarbeidere skal kunne utvikle seg videre i sitt arbeide.

Hvert program ledes av ulike nasjonale stillinger i CERTEGO Norge, supplert med dedikerte, erfarne og kompetente ansatte, som rådgivere eller kursholdere. CERTEGO Academy er et viktig ledd i vår målsetning om å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver, en arbeidsplass der alle trives, samt opplever mestring og utvikling. Sammen skaper vi en kultur for utvikling og vekst.