Door-phone.1920x607

Smidig sikkerhet for leilighetsblokker og borettslag

Sikkerheten i leilighetsblokker må fungere smidig for både byggeieren og beboerne. CERTEGO hjelper byggeiere og borettslag med å skape trygge og smarte bygninger og hjem.

Sikkerhetsløsninger for leilighetsblokker må være tilpasset etter beboernes behov. Livet er forskjellig for eldre, barnefamilier og studenter. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne rett løsning for alle typer livssituasjoner og boliger. Det kan handle om å få hjelp med døråpning, lett kunne kode om mistede nøkler eller behov for berøringsfrie dører. Vi hjelper deg med å finne en langsiktig løsning som passer for din bygning og de som skal bo i den.

Koble flere rom til samme system

Du kan koble sammen boder, avfallsrom, sykkelrom eller andre typer fellesrom i ett og samme adgangssystem. Systemet kan deretter kobles til et eventuelt bookingsystem for vaskerom og andre felleslokaler. Garasjen kan også kobles til samme system slik at porten åpnes automatisk for biler med godkjente identifiseringsbrikker. 

Fremtidssikre løsninger

Sikkerhetsløsninger for leilighetsblokker må være fremtidskompatible, og CERTEGO hjelper deg med å finne rett adgangssystem som du enkelt kan oppgradere når behovene øker. Det skal være trygt, enkelt og smidig å administrere systemet uansett hvilken type bygning det gjelder. 

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!