Security-solutions-for-energy-and-telecom-1920x607

Sikkerhetsløsninger for energi og telekom

I både energi- og telekombransjen stilles det høye krav til sikkerhet. Ettersom virksomheten kan være spredt over et større geografisk område, er det viktig å finne en smart sikkerhetsløsning.

Ofte ligger energianlegg et godt stykke unna vanlig bebyggelse og de utsettes ofte for ekstreme værforhold. De kan også ha mye personale som kommer og går, og derfor kreves det en løsning som kan håndtere mange ulike adgangsrettigheter. CERTEGO hjelper deg med å finne en løsning som er tilpasset etter virksomhetens behov.

Fleksibilitet med kodebærer

Sikkerhetsløsninger for energibransjen må være fleksible og kunne fungere selv om det oppstår et problem med kommunikasjonen eller strømforsyningen. I slike tilfeller kan en kodebærer gi personer elektronisk adgang til anlegget. Det finnes flere ulike alternativer og avhengig av hvordan du kombinerer sikkerhetsløsningen, kan du velge nøkler eller adgangskort som kodebærer. Det positive med elektromekaniske nøkler er at de kan integreres i et mekanisk låssystem og brukes også på andre objekter som må sikres, f.eks. skap, vesker, vogner osv.

Håndtere sikkerheten eksternt

Telekomselskaper leverer tekniske løsninger for f.eks. kommunikasjon og overføring av lyd og bilde til private, offentlige og kommersielle virksomheter. Dermed stilles det høye krav til driftssikkerhet og det må være mulig å håndtere kontroll og overvåkning sentralt via et nettverk eller Internett. Her passer det med et system for kontroll av nøkler og et adgangskontrollsystem som både kan administreres og oppdateres eksternt. På den måten kan rett person lett ta seg inn ved rett anledning, mens risikoen for at uvedkommende kommer seg inn minsker. 

Enkel administrasjon

La oss ta hånd om håndteringen av ditt sikkerhetssystem. CERTEGO gir deg mulighet til å kjøpe en helhetsløsning for håndtering, administrasjon og forvaltning av låser og adgangskontrollsystemer. På den måten kan du stole på at alt håndteres rett, riktig og sikkert. Det skaper trygghet og en enklere tilværelse.

Heldekkende sikkerhetsløsninger

Vi kombinerer kameraovervåkning, nødevakuering, brannsikkerhet og alarm med låser, dørautomatikk og adgangskontrollsystem for en tilpasset fremtidssikker sikkerhetsløsning. Det skaper et trygt arbeidsmiljø for dine ansatte og skremmer bort uvedkommende fra dine eiendommer.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!