taka nokkelskap

Nøkkelskap skaper orden

Med et nøkkelskap holder du enkelt orden på bedriftens felles nøkler. Skapet forhindrer at nøkler kommer i feil hender og letter administrasjonen og skaper trygghet.

I dag finnes det tradisjonelle nøkkelskap med mekaniske låser eller kodelåser og avanserte elektroniske nøkkelskap. Den siste varianten registrerer automatisk hvem som henter ut og leverer inn nøkler. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne rett løsning for nøkkelhåndteringen i din virksomhet.

Økt trygghet med sikre nøkler

Nøkkelskap brukes til oppbevaring av nøkler som er er praktisk i en rekke ulike virksomheter. Skapene finnes både som sikkerhetsklassifiserte og innbruddshemmende samt med tradisjonelle mekaniske låser eller elektroniske låser. Visse nøkkelskap er også utstyrt med alkolås, noe som gjør at en person som har alkohol i blodet, ikke kan få tilgang til nøklene. Det skaper trygghet for både den aktuelle personen og omgivelsene.

Avanserte elektroniske nøkkelskap

Avanserte elektroniske nøkkelskap passer i flere ulike typer virksomheter der det er behov for nøkkelkontroll, f.eks. på sykehus, flyplasser eller i kommunens hjemmepleietjeneste. Samtlige hendelser registreres på personen som utfører lånet og den nøkkelen som brukes. Det registreres også dato og tid for hendelsen. Det øker sikkerheten og gir økt kontroll på nøkkelhåndteringen.

Spore brukere ved mistede nøkler

Hvis en nøkkel kommer bort, kan du med den automatiske registreringen enkelt spore hvilken bruker som sist hadde tilgang til nøkkelen. Det skaper trygghet og minsker risikoen for mistede nøkler. Vi samarbeider blant annet med ASSA som har systemet Traka for smidig nøkkelhåndtering.

Velg rett nøkkelskap

Kontakt oss i CERTEGO, så forteller vi mer om de ulike typene nøkkelskap som er tilgjengelige og hvordan vi kan finne en oppbevaringsløsning som øker sikkerheten og nøkkelkontrollen i din virksomhet.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!