CERTEGO Employee in office 1920x607

Nasjonal salgsavdeling

Som en komplett leverandør av helhetsløsninger innen sikkerhet er vi rett samarbeidspartner for deg som har virksomhet i store deler eller hele Norge, også Norden.

Kundetjeneste

Vi har som mål at du som kunde enkelt skal komme i kontakt med oss (for akutte oppdrag ring servicetjeneste på tlf 09145). Våre nasjonale avtalekunder tildeles egne dedikerte kontaktpersoner for oppfølging og drift.

Sentral organisering

Som nasjonal eller Nordisk kunde har du et nært samarbeid med en sentral kontaktperson, som via tydelige rutiner overleverer aktuelle oppdrag til lokal utførende avdeling. Sentral kontaktperson sikkerstiller at oppdragene utføres på en effektiv og sikker måte.

 • Sentral bearbeiding sikkerstiller standardiserte og like løsninger mellom utførende avdelinger.
 • Kostnadseffektiviteten øker gjennom sentral håndtering av prosjekter.
 • Komplette underlag for ulike løsninger overleveres til lokale avdelinger.
 • En lokal prosjektorganisasjon tar ansvaret for at installasjon og oppfølging utføres i henhold til spesifisert løsning og funksjonskrav.

Vi bidrar med kompetanse gjennom hele sikkerhetsleveransen

 • Gjennomføring av behovsanalyse.
 • Prosjektering av kundetilpassede løsninger
 • Driftsetting og opplæring etter kundekrav på funksjon og standard.
 • Forutsigbare leveringstider.
 • Kostnadseffektivitet.
 • Tydelige og få kommunikasjonsveier.
 • Service, vedlikehold og support etter avtalte intervaller.
 • Administrasjon og Hosting
 • Vaktordning.

 

Kontakt oss på Nasjonal Avdeling

Knut Willy Rydz Larsen
Knut Willy Rydz Larsen
National Sales Manager
977 33 966
knut.willy.larsen@certego.no
John Iver Ødegård
John Iver Ødegård
KAM
412 79 141
john.iver.odegaard@certego.no
Anniken Østbye
Anniken Østbye
Salgskoordinator
975 11 421
anniken.ostbye@certego.no

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!