Door-Automation-1920x607

Vi har sikkerhetsløsninger for alle bransjer

Access-control-800x450

Sikkerhet for kommersielle bygninger

I kommersielle bygninger kan det finnes så vel banker, kontorer som butikker eller andre typer virksomheter. I disse miljøene ferdes både kunder og ansatte, og da kreves det en smart sikkerhetsløsning som gir både høy tilgjengelighet og sikkerhet.

Les mer
Security-responsible-800x450

Sikkerhetsløsninger for offentlige bygninger

I offentlige bygninger og lokaler som biblioteker, idrettshaller, museer og arenaer er kravet til sikkerhet ekstra stort. I disse miljøene oppholder det seg mange mennesker samtidig og det må gå raskt å evakuere bygningen ved en brann eller annen fare. 

Les mer
Aviation-and-transportation-800x450

Sikkerhetsløsninger for fly og transport

På flyplasser, jernbanestasjoner eller andre anlegg for allmenn kommunikasjon passerer det mange mennesker hver dag. Det stiller høye krav til sikkerhet og fleksibilitet. Vi i CERTEGO tilbyr en rekke smarte løsninger for å øke sikkerheten.

Les mer
Retail 800x450

Sikkerhetsløsninger for detaljhandelen

Vi i CERTEGO vet at alle typer detaljhandel, fra mindre butikker til varehus og butikkjeder, krever høy tilgjengelighet og lett atkomst samtidig som tyveri og innbrudd må forhindres. Både i butikken og i transportleddet.

Les mer
Security-solutions-for-energy-and-telecom-800x450

Sikkerhetsløsninger for energi og telekom

I både energi- og telekombransjen stilles det høye krav til sikkerhet. Ettersom virksomheten kan være spredt over et større geografisk område, er det viktig å finne en smart sikkerhetsløsning. CERTEGO har løsningen.

Les mer
Door-phone-1-800x450

Smidig sikkerhet for leilighetsblokker og borettslag

Sikkerheten i leilighetsblokker må fungere smidig for både byggeieren og beboerne. CERTEGO hjelper byggeiere og borettslag med å skape trygge og trivelige bygninger og finne en langsiktig løsning som passer for de som skal bo i den.

Les mer
Municipalities-800x450

Sikkerhetløsninger for kommuner og fylker

Behovet for en fleksibel sikkerhetsløsning er stort hos kommuner og fylker som ofte består av mange ulike typer virksomheter og bygninger. Ett og samme sikkerhetssystem i hele kommunen er både kostnadseffektivt og tidsbesparende. 

Les mer
Security-for-healthcare-and-hospital-800x450

Sikkerhetsløsninger for sykepleie og omsorg

I helsesektoren finnes det et stort behov for å kunne avgrense adgangen til ulike steder og ved ulike tidspunkter. Vi i CERTEGO hjelper deg med å få på plass en fleksibel sikkerhetsløsning som skaper trygghet for både ansatte og brukere.

Les mer
Schools-and-universities-general-800x450

Sikkerhetsløsninger skoler og universiteter

Skoler, universiteter og andre læreanstalter er steder der mange mennesker er i bevegelse samtidig. I disse miljøene er det svært viktig å kunne skape trygghet for både studenter og lærere samt annet personale. 

Les mer
Industry-2-800x450

Sikkerhetsløsninger for industrien

Kravene til industrianlegg er forskjellige alt etter hvilken type virksomhet det er, hvor stort anlegget er og hvor det ligger rent geografisk. Fabrikker, logistikkanlegg og lignende kan omfatte flere bygninger som er fordelt på ulike steder, og da kreves det en fleksibel sikkerhetsløsning.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!