commercial-property-security-1920x607

Sikkerhet for kommersielle bygninger

I kommersielle bygninger kan det finnes så vel banker, kontorer som butikker eller andre typer virksomheter. I disse miljøene ferdes både kunder og ansatte, og da kreves det en smart sikkerhetsløsning som gir høy tilgjengelighet samtidig som den beskytter både mennesker og inventar.

Hovedinnganger til kommersielle bygninger passeres av en rekke forskjellige personer hver dag og det må være smidig å ta seg inn og ut av bygningen. Samtidig må det være mulig for ansatte å føle seg trygge på arbeidsplassen, og materialer, lagerrom og visse andre områder må være utilgjengelige for uvedkommende. Det stiller høye krav til en fleksibel sikkerhetsløsning, noe som vi i CERTEGO kan hjelpe deg med.

Rett system for rett rom

I bygninger der mange personer ferdes daglig, finnes det et behov for å avgrense adgangen til ulike deler av bygningen. Berøringsfrie adgangskontrollsystemer kan programmeres etter virksomhetens behov og det er raskt og enkelt å erstatte eller sperre en mistet berøringsfri nøkkel. Rett lås på rett rom gjør at både personale og kunder trygt kan stole på at uvedkommende ikke oppholder seg ulovlig i bygningen.

Løsninger for rask evakuering ved fare

I en kommersiell bygning finnes det også krav til brannsikkerhet og rask evakuering hvis noe skulle inntreffe. Da kreves det en sikkerhetsløsning som trygger både ansatte, kunder og virksomheten. Sammen hjelper vi deg med å finne en løsning som er tilpasset etter bygningen din og den virksomheten som bedrives der.

Kostnadseffektivt med rett beskyttelse

Et innbrudd, en brann eller en annen uforutsett hendelse kan koste byggeieren og virksomheten dyrt. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne en løsning som forhindrer tyveri, skadeverk eller annet som kan få store og ødeleggende konsekvenser for virksomheten. Det skaper trygghet for både kunder, ansatte og eiere.

Effektiv energibruk

CERTEGO kan også hjelpe deg med å skape en bærekraftig sikkerhetsløsning som tar energiforbruket med i beregningen. Det handler ikke bare om rett valg av dør, dørautomatikk og luftgardiner. I dag finnes det også energieffektive dørlukkere og andre sikkerhetsprodukter med lavt energiforbruk. 

Skape en enklere tilværelse

Ved å kombinere kameraovervåkning, nødevakuering, brannsikkerhet og alarm med låser, dørautomatikk og adgangskontrollsystem får du en komplett og fremtidssikker sikkerhetsløsning.  Dessuten kan vi tilby drift og vedlikehold av låser, nøkler, adgangskontrollsystem og kamerainstallasjoner. Det skaper trygghet og en enklere hverdag.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!