Camera-CCTV-Monitoring-1920x607

Kameraer gir en effektiv beskyttelse og verdifull innsikt

Forebygging, avsløring og utredning av kriminalitet er fremdeles hovedårsaken for å investere i kameraovervåking. Videoanalyse gir også muligheten for innsikt om bevegelses- og handlingsmønstre fra for eksempel kundetrafikk.

Økt sikkerhet og redusert risiko

Kameraovervåking er i mange tilfeller en kostnadseffektiv måte å øke sikkerheten på ved å redusere risikoen for innbrudd, ran og hærverk ved at gjerningsmannen kanskje velger et mindre bevoktet sted. Skulle noe uheldig skje til tross for kameraovervåking, vil det innspilte materialet i løpet av hendelsene være til god hjelp for politiet når det gjelder å etterforske og avklare hendelsen. CERTEGO leverer kameravarianter for alle typer behov og segmenter, fra små og mellomstore bedrifter, retail og høysikkerhet. Vi hjelper deg å finne en løsning for kameraovervåkning som er tilpasset behovene i din virksomhet.

Videoanalyse og ansiktsdeteksjon  

Begrepet videoanalyse deles gjerne opp i to ulike bruksområder; analyse for sikkerhetsfunksjoner og analyse av kundetrafikk. Analyse for sikkerhetsfunksjoner er gjerne for å overvåke arealer hvor det kan forventes et forhåndsdefinert bevegelsesmønster som gjør det mulig å verifisere innbrudd eller skadeverk. Analyse av kundetrafikk på kjøpesenter og butikker, er en klar populær trend som har blitt kommersiell moden. Ved å analysere overvåkningsdata kan det for eksempel telles hvor mange personer som er på området, hvor mange som kjøper noe, og det kan analyseres hvilke områder i butikken som er mest besøkt.

kundeteller 800x450

CERTEGO Kundeteller - hold kontroll på antall besøkende i butikken

CERTEGO Kundeteller er en sanntids overvåkningsløsning for butikker, restauranter og bygninger i alle størrelser. Via kamera fanger systemet opp hvor mange som til enhver tid er i lokalet. Dersom maksimal grense for antall personer i butikken er nådd varsles kundene gjennom et display. Systemet kan også kobles til butikkens fysiske dør/barriere for å hindre fysisk inngang.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!