Camera-CCTV-Monitoring-1920x607

Kameraer gir en effektiv beskyttelse og verdifull innsikt

Forebygging, avsløring og utredning av kriminalitet er fremdeles hovedårsaken for å investere i kameraovervåking. Videoanalyse gir også muligheten for innsikt om bevegelses- og handlingsmønstre fra for eksempel kundetrafikk.

Ved hjælp af tv-overvågning kan du minimere kriminaliteten og beskytte din virksomhed. En forudsætning for at anvende tv-overvågning er, at det sker med det formål at forebygge, afsløre eller opklare kriminalitet.

Økt sikkerhet og redusert risiko

Kameraovervåking er i mange tilfeller en kostnadseffektiv måte å øke sikkerheten på ved å redusere risikoen for innbrudd, ran og hærverk ved at gjerningsmannen kanskje velger et mindre bevoktet sted. Skulle noe uheldig skje til tross for kameraovervåking, vil det innspilte materialet i løpet av hendelsene være til god hjelp for politiet når det gjelder å etterforske og avklare hendelsen. CERTEGO leverer kameravarianter for alle typer behov og segmenter, fra små og mellomstore bedrifter, retail og høysikkerhet. Vi hjelper deg å finne en løsning for kameraovervåkning som er tilpasset behovene i din virksomhet.

Videoanalyse og ansiktsdeteksjon

Begrepet videoanalyse deles gjerne opp i to ulike bruksområder; analyse for sikkerhetsfunksjoner og analyse av kundetrafikk. Analyse for sikkerhetsfunksjoner er gjerne for å overvåke arealer hvor det kan forventes et forhåndsdefinert bevegelsesmønster som gjør det mulig å verifisere innbrudd eller skadeverk. Analyse av kundetrafikk på kjøpesenter og butikker, er en klar populær trend som har blitt kommersiell moden. Ved å analysere overvåkningsdata kan det for eksempel telles hvor mange personer som er på området, hvor mange som kjøper noe, og det kan analyseres hvilke områder i butikken som er mest besøkt.

 

I april 2024 offentliggjorde vi vårt strategiske partnerskap med den tyske kamerafabrikanten Dallmeier, hvis overvåkningskameraer supplerer vårt teknologitilbud med deres modulære og innovative løsninger.
 
Se den vedlagte videoen for å oppdage Dallmeiers flaggskipsmodell Panomera og dens evne til å overvåke områder med ett enkelt kamera, hvor tradisjonelle overvåkningskameraer ville kreve betydelig flere enheter.
Les mer om Dallmeier

Hvilket kamera passer til deres overvåkningsområde?

Valget av passende overvåkningskamera avhenger både av bruksforholdene og det overvåkede området samt målene. For eksempel krever bruk av automatisering kraftigere kameraer. Andre faktorer å vurdere inkluderer kameratype, motstandskraft mot hærverk og værforhold samt eventuell nattsynsfunksjon.

Bosch 360-2

360-kameraer passer for eksempel i inngangshaller og kryssende korridorer

360-graders kameraer er velegnet for innendørs bruk, for eksempel i høye inngangshaller, kryssende korridorer eller utendørs ved lasteramper. Når kameraet plasseres ved kryss, kan ett enkelt kamera overvåke alle korridorene.

Bilde tatt av kameraet i 360 grader kan deles opp i vanlige kamervisninger i stedet for å vise et sfærisk bilde. Kameraet kan også roteres (ePTZ) i ønsket retning, noe som får bildet til å se ut som et vanlig kamerabilde.

Bosch Multisensorkameror-1

Multisensorkameraer tilbyder omkostningseffektiv overvågning - 4 kameraer i en enhed

Multisensorkameraer har 4 kameraer i en enhet. Ved installasjon er det derfor kun behov for én kabelføring, én kanalisens og én installasjonsjobb, noe som gir bilder fra fire forskjellige retninger.

Multisensorkameraer installeres vanligvis høyt oppe på bygningens hjørner, slik at begge sider av bygningen kan overvåkes. Enkelte kameraer kan også rettes mot andre mål, for eksempel en innkjørselsport. 

Dallmeier multifokalkamera-1

Multifokal-kamera utviklet for overvåkning av store områder - kun ett kamera kan være tilstrekkelig

Multisensorkameror har 4 kameror i en enhet. Vid installation behövs därför endast en kabeldragning, en kanallicens och ett installationsarbete, vilket ger bilder från fyra olika riktningar.

Multisensorkameror installeras vanligtvis högt upp på byggnadens hörn, så att båda sidor av byggnaden kan övervakas. Vissa kameror kan även riktas mot andra mål, till exempel en infartsport. 

Dallmeier Domekamera

Dome-kameraer er vandalresistente, har høy kvalitet optikk og er enkle å installere

En av de største fordelene med dome-kameraer er at det er vanskelig for utenforstående å se i hvilken retning kameraet peker, og at de ikke kan manipuleres for å rettes mot feil mål.

Dome-kameraer har tradisjonelt utmerket bildekvalitet og kan installeres direkte på innervegger uten veggfester. Ved installasjon på bygningens yttervegg brukes alltid veggfester.

kundeteller 800x450

CERTEGO Kundeteller - hold kontroll på antall besøkende i butikken

CERTEGO Kundeteller er en sanntids overvåkningsløsning for butikker, restauranter og bygninger i alle størrelser. Via kamera fanger systemet opp hvor mange som til enhver tid er i lokalet. Dersom maksimal grense for antall personer i butikken er nådd varsles kundene gjennom et display. Systemet kan også kobles til butikkens fysiske dør/barriere for å hindre fysisk inngang.

Les mer

Hvilke typer av forbrytelser eller farlige situasjoner kan overvåkningskameraer forebygge?

Utover tradisjonell kameraovervåkning og analyse av opptak kan du beskytte eiendommer, mennesker og eiendeler i sanntid samt overvåke forskjellige områder eller objekter. Korrekt utført forutseende overvåkning hjelper blant annet med å unngå skader på eiendom og personskader.

Nedenfor følger noen eksempler på hvordan kameraovervåkning kan brukes til å forebygge farlige situasjoner og eiendomsforbrytelser. Våre eksperter hjelper deg med å finne ut hva som er mulig å sikre med kamerateknologi.

Automatisering av larm och förebyggande av brott

Automatisering av alarmer og forebygging av kriminalitet

  • Automatiske alarmer ved bevegelse eller opphold i forbudt område eller hvis uautorisert eiendom eller hindringer etterlates i viktige passasjer.
  • Forebygging av tyveri og hærverk ved å automatisere alarmer for personer som nærmer seg eiendom eller områdets grensegjerde.
  • Overvåking av automatiserte eiendommer og forebygging av farlige situasjoner gjennom gjenkjenning av avvik.
Lokalisering, räkning och spårning av objekt

Lokalisering, opptelling og sporing av objekter

  • Overvåking og lokalisering av forskjellige objekter, som arbeidsmaskiner eller pakker, innenfor et spesifisert område
  • Opptelling av antall personer og advarsel ved for store menneskemengder eller trengsel
Förebyggande av förluster samt process- och kvalitetskontroll

Forebygging av tap samt prosess- og kvalitetskontroll

  • Bekjempelse av svinn gjennom overvåking av forgjengelige matvarer
  • Overvåking av kvalitet og prosesser gjennom identifikasjon av avvik
  • Overvåking av lagersituasjon gjennom identifikasjon av tømningsgrad av hyller eller beholdere
  • Identifikasjon av manipulering av objekter og forebygging av reklamasjonssituasjoner

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!

Dallmeier_Logo_Shark_250px_RGB
Other-certegoFI-photos-brand-library-BOSCHfeb232018
axis_logo_2012
Other-certegoFI-photos-brand-library-Milestone
Other-certegoFI-photos-brand-library-Mirasys