CERTEGO Kundeteller

Hold kontroll på antall besøkende i butikken

CERTEGO Kundeteller er en sanntids overvåkningsløsning for butikker, restauranter og bygninger i alle størrelser. Via kamera fanger systemet opp hvor mange som til enhver tid er i lokalet. Dersom maksimal grense for antall personer i butikken er nådd varsles kundene gjennom et display.

CERTEGO Kundeteller

Skap et trygt miljø for kunder og ansatte

For å redusere smitte har myndighetene oppfordret alle kjøpesentre og butikker til å innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. For å sikre dette på en trygg og kostnadseffektiv måte tilbyr vi CERTEGO Kundeteller. Vi setter opp en kameraløsning med kunstig intelligens som registrerer antall besøkende. På et tilknyttet display informeres kundene gjennom lys- og lydsignaler om det er trygt eller ikke å gå inn i butikken. Systemet kan også kobles til butikkens fysiske dør/barriere for å hindre fysisk inngang.

Hvordan kan løsningen ellers benyttes?

Systemet vil også gi viktig informasjon om kundestrøm også den dagen restriksjonen forbundet med Covid-19 opphører. Kundedataene som systemet fanger opp vil eksempelvis kunne gi kunnskap om bemanningsbehov og effekt av kampanjer. Systemet kan også gjøres om til en tradisjonell videoovervåkning, for forebygge og avsløring av kriminalitet.

Grunnpakke

Grunnpakken inneholder det som trengs for å komme raskt og enkelt i gang - kamera, skjerm, dekoder og nettverkswitch. Vi installerer, setter i drift og tilpasser systemet etter deres behov og ønsker.

Fordeler med en digital kundeteller

  • Få full kontroll på antall personer i butikken, og sikre et tryggere miljø for kunder og ansatte

  • Frigjør ressurser så de ansatte kan fokusere på mer givende oppgaver enn å holde oversikt over antall kunder i butikken.

  • Benytt også kameraene for en generell overvåking av butikken for å forebygge og avsløre tyveri og ran

  • Analyser verdifull kundeinnsikt fra tellesystemet også når pandemien er over. 

CERTEGO håndterer hele prosessen fra rådgivning, installasjon, driftsettelse, opplæring av personell og teknisk support. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon:

Per Wichstad
Product Manager, CERTEGO Norge
per.wichstad@certego.no
Tel: 90169797

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!