certego-laitehuolto

Bli lærling i CERTEGO

Låsesmedyrket er i stadig endring og har beveget seg fra vår kjernekompetanse innen mekaniske løsninger til mer tilpasning i retning mot elektroniske sikkerhetsløsninger. Dette tilsier også at våre lærlinger får ta del i en spennende og fremtidsrettet endringsreise i løpet av sin læretid. For mange er læretiden starten på en lang og innholdsrik karriere i sikkerhetsbransjen og CERTEGO tilbyr læreplasser over hele landet.

Hvorfor vil vi ha lærlinger hos oss?

Lærlinger er motiverte unge medarbeidere med interesse og grunnkunnskap innenfor våre primære fagområder. Vi satser på lærlinger for å sikre nødvendig fremtidig kompetanse og for å kunne gi kundene våre god service og fagmessig kvalitet i sluttleveransen. Lærlingordningen er også en unik mulighet for oss å utdanne fremtidens  fagspesialister. 
For mange lærlinger er fagbrevet starten på en lang og innholdsrik karriere i sikkerhetsbransjen. For noen er det også det første møtet med arbeidslivet. Som lærebedrift er vi svært bevisst dette ansvaret. Vi etterstreber å hver dag kunne gi våre lærlinger gode arbeidserfaringer, som de kan ta med seg videre i arbeidslivet og på sin ansattreise hos oss.

Hvem får læreplass i CERTEGO?

Vi tar primært inn lærlinger i låsesmedfaget, men enkelte av våre avdelinger tilbyr også læreplass innen Dataelektronikk,- og Telekommunikasjonsfaget.

De fleste lærlinger starter hos oss etter første året på videregående skole, enten etter vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP) eller vg1 elektro. Faget følger opplæringsmodell for særløpsfag (1+3) og elevene tegner derfor lærekontrakt etter første år i skole. Deretter fullfører man 3 års læretid i bedrift før man avlegger svenneprøve. Fra og med skoleåret 2020/2021 får Låsesmedfaget nytt utdanningsløp hvor man går 2 år på videregående skole og har 2 år læretid i bedrift.

Hva gjør vi for at du skal få en god læretid? 

I læretiden vil du bli fulgt opp av en faglig leder, samt en eller flere instruktører på din avdeling. Du blir en del av en montasjestab og vil få prøve deg på ulike arbeidsoppgaver innenfor alle delene av læreplanen. Dette skal sikre deg variert praksis og innføring i faget.

For å følge deg opp på best måte har vi et samarbeid med Opplæringskontoret for Mekaniske fag (OKMF), Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro (OTDE) og Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland (OFIR). Med dette samarbeidet er vi trygg på at du som lærling får den nødvendige opplæringen og oppfølgingen du trenger i henhold til læreplanen.

Lønn i læretiden

Hos oss får du lønn etter en trappetrinnsmodell i henhold til vår tariffavtale. Vi dekker alle utgifter til læremateriell og kurs samt at vi naturligvis dekker for utgifter forbundet med selve svenneprøven.

Jobb i CERTEGO etter læretid.

Vi ønsker alltid å beholde dyktige fagfolk og de fleste av våre lærlinger forblir i CERTEGO etter endt læretid. Lærlinger som utviser gode ferdigheter, holdninger og arbeidsmoral, samt etterlever vårt verdigrunnlag vil ha store muligheter for fast ansettelse etter endt svenneprøve.

Patrick profil

Møt en tidligere lærling i CERTEGO

Les intervju med Patrick Sebastian Arntzen - tidligere lærling i CERTEGO

Les intervjuet her