Schools-and-universities-2-1920x607

Sikkerhetsløsninger skoler og universiteter

Skoler, universiteter og andre læreanstalter er steder der mange mennesker er i bevegelse samtidig. I disse miljøene er det svært viktig å kunne skape trygghet for både studenter og lærere samt annet personale. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne rett sikkerhetsløsning for din virksomhet.

I bygninger som anvendes til utdanning. f.eks. universiteter og høyskoler, er åpenheten og tilgjengeligheten sentral. Samtidig må adgangsrettigheter kunne avgrenses i tid og rom på en smidig måte. Visse rom skal bare være tilgjengelige for lærere og annet personale, mens andre skal kunne være åpne for alle som oppholder seg i utdanningsmiljøet.

Sikkert og tilgjengelig for elever og personale

Med en intensiv strøm av mennesker er det påkrevd å begrense adgangen til ulike deler av bygningen. Innganger, biblioteker, laboratoriesaler og undervisningssaler skal være lett tilgjengelige for studentene, mens personalet enkelt skal kunne være sikre på at deres arbeidsmiljø er beskyttet mot uvedkommende. Det er også viktig at det går raskt å evakuere bygningen ved en brann eller annen fare. Med en fleksibel sikkerhetsløsning som passer for nettopp din utdanningsvirksomhet, skaper du trygghet blant både ansatte og studenter. Vi kan hjelpe deg med det.

Vi sørger for at sikkerhetssystemene dine fungerer

Det er naturligvis bra et det finnes et sikkerhetssystem, men det innebærer ikke at alt styrer seg selv. Systemet må også administreres og forvaltes for at sikkerhetsnivået skal kunne opprettholdes. CERTEGO kan ta hånd om dette for deg. Vi hjelper deg med alt fra nøkkelkontroll og databaselagring til drift og vedlikehold av tilkoblede systemer som bestillingssystem eller innbruddsalarm. Vår døgnåpne vaktservice sørger for at du får rask hjelp når som helst på døgnet.

Om CERTEGO og innkjøp

Mange av CERTEGOs oppdrag omfattes av lover om offentlige innkjøp eller innkjøp innenfor områdene vann, energi, transport eller posttjenester.  I CERTEGO har vi kunnskap, erfaring og rutiner som oppfyller alle krav til vår leverandørrolle ved innkjøp av varer, tjenester eller byggentrepriser, både ved tildeling av kontrakter og ved inngåelse av rammeavtaler.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!