Industry-1920x607

Sikkerhetsløsninger for industrien

Kravene til industrianlegg er forskjellige alt etter hvilken type virksomhet det er, hvor stort anlegget er og hvor det ligger rent geografisk. Fabrikker, logistikkanlegg og lignende kan omfatte flere bygninger som er fordelt på ulike steder, og da kreves det en fleksibel sikkerhetsløsning.

Sikkerhetsløsninger for industrien må være fleksible, bestandige mot vær og vind samt gi deg full kontroll over de ulike anleggene. Ved lastekaier og i lagerrom må sikre dørløsninger både beskytte og gjøre det enklere. CERTEGO hjelper deg med å finne låssystemer, adgangskontrollsystemer og komplette sikkerhetsløsninger som passer for nettopp din virksomhet.

Sikkerhet døgnet rundt

Et større anlegg har ofte mye personale som arbeider i skift døgnet rundt. Det betyr at mange mennesker kommer og går ulike tidspunkter på døgnet. Anlegg har også med stor sannsynlighet mange dører og porter for leveranser, distribusjon og personalatkomst. Alle disse må fungere smidig og sikkert. Det må også være raskt og enkelt å ta seg ut i en faresituasjon. Alle disse aspektene må tas med i beregningene ved anskaffelse av et sikkerhetssystem. 

Trygghet for alle

Med en intensiv strøm av mennesker og mottak og distribusjon av produkter er det påkrevd å begrense adgangen til ulike deler av bygningen. En produksjonsstans på grunn av innbrudd, brann eller skadeverk kan ha alvorlige konsekvenser for virksomhetens økonomi. Derfor er det svært viktig å beskytte virksomheten mot ufrivillige avbrudd. Rett sikkerhetsløsning trygger både ansatte, leverandører, kunder og virksomheten.

Tilgjengelighet for rett person ved rett anledning

En skallbeskyttelse beskytter mot inntrengere og med elektroniske adgangskontrollsystemer og hovednøkkelsystemer kan du være sikker på at rett person lett kan ta seg inn ved rett anledning. Vi kan også hjelpe deg med å finne løsninger for nødutganger, mekaniske låssystemer med høy sikkerhet og gjøre det mulig for deg å håndtere adgangskontrollsystemet eksternt. Sammen finner vi en optimal løsning for nettopp ditt anlegg.

Ett system for alle anlegg

Med et adgangskontrollsystem som kan koble sammen flere anlegg, trenger du ikke å bekymre deg for komplisert administrasjon eller drift av sikkerhetssystemet. Du kan enkelt ha kontroll over alle anleggene dine fra ett og samme sted. Et berøringsfritt system er bekvemt for brukerne og gir samtidig full kontroll over adgangsrettigheter og hvem som har utstedt dem. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne en smidig og trygg løsning for virksomhetens behov. Hvis du vil, kan vi også ta hånd om ettersyn og administrasjon av sikkerhetssystemet. Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om våre hostingtjenester eller om fordelene ved å være avtalekunde.

Eksempler på produkter og tjenester for industrien

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!