two-technicians-in-break-area 1920x607

Nyansatt i CERTEGO

I CERTEGO ønsker vi mange nye medarbeidere velkommen hvert år. Det er viktig for oss at alle får en god mottakelse og føler seg verdsatt. Vårt mål er at du som nyansatt, raskt skal integreres i det sosiale og faglige arbeidsmiljøet slik at du blir effektiv, trygg og kompetent i ditt daglige virke. Dette gjør vi gjennom gjensidig tilpasning, opplæring og oppfølging.

Introduksjon og onboarding

Som nyansatt er det viktig for oss at du føler deg velkommen og at du raskt blir integrert i vår CERTEGO-kultur, vårt arbeidsmiljø og til dine kjerneoppgaver. Derfor har vi utviklet vårt eget Onboarding-program for nyansatte som en del av CERTEGO Academy. Gjennom programmets tre moduler blir du godt kjent med organisasjonen, dine kolleger, ledelse, systemer og prosesser, samt får innblikk i ditt fagområde.

Før du entrer selskapet legger vi til rette for at tilganger, arbeidsklær, dokumenter, kontorrekvisita og teknisk utstyr er på plass. Onboardingprogrammet sørger også for at du får en tredagers samling i Oslo med hovedintroduksjon til CERTEGO, ved blant annet å lære om selskapets visjon, forretningsidé, målsetninger og retningslinjer. Da blir det også enklere for deg å forstå din rolle i det store bildet og hvor viktig ditt bidrag er for verdiskapning og sluttresultater. Ikke minst blir du kjent med andre nyansatte i selskapet.

Utviklingsplan

Når den første introduksjonen til CERTEGO er gjennomført begynner neste fase med vekst og utvikling. Du skal nå ta steget fra å være nybegynner til å bli selvstendig og selvgående, samt oppleve mestring og utvikling, både faglig og sosialt. Vi ønsker at du som nyansatt skal ha eierskap til din utvikling og være delaktig i utformingen av din egen utviklingsplan. Det er du som kjenner dine forutsetninger best. På den måten sikrer vi at de neste månedene av opplæringen er individuelt tilpasset og relevant, derav effektiv.

 

Støtte av leder

Din leder har en viktig rolle, som overordnet ansvarlig for ditt ansettelsesforhold. Leder vil den første tiden gi deg ekstra oppmerksomhet, for å sikre at du får tilstrekkelig støtte og tilrettelegging til å kunne utføre en god jobb. Tilbakemeldinger er viktig for alle parter i denne perioden og leder vil gjennomføre minimum to oppfølgings- /statussamtaler med deg i løpet av prøvetiden. Sammen blir du og din leder enig om status, fremdrift og prioriteringer fremover. Sammen skal vi skape resultater!