Electrition 1920x607

Installasjon, service og vedlikehold

Vi installerer og idriftsetter alle våre sikkerhetsløsninger og gjennomfører nødvendig service og vedlikeholdsarbeid. Vi er opptatt av produktenes yteevne og levetid og hjelper deg med å ta vare på løsningene slik at de fungerer som de skal og varer lengst mulig. Våre serviceteknikere besitter flerfaglig kompetanse og utfører service på alle komponenter tilhørende ditt dørmiljø alle dager - døgnet rundt.

Service-and-maintenance-800x450

Serviceavtale

Dørmiljøet består av mange komponenter som kan svikte om de ikke får jevnlig ettersyn. En serviceavtale med CERTEGO gir deg en forutsigbar sikkerhetsløsning; stabil drift, trygghet for brukerne og visshet om at regelverket overholdes. Vi kontrollerer installasjonene dine et avtalt antall ganger i året slik at de fungerer optimalt.

Les mer
service 800x450

Døgnvakt sikkerhetsservice

Med avdelinger over hele landet har CERTEGO alltid en montør i ditt nærområde. Vår vaktservice betyr at vi kan rykke ut på kort varsel, slik at du kan få løst problemet ditt raskt og profesjonelt. Uansett om du bare står på feil side av en låst dør eller din komplekse sikkerhetsløsning har driftsproblemer, prioriterer vi deg høyt og rykker ut så snart som mulig.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!