Hvorfor velge CERTEGO?

Det er mange gode grunner til å velge CERTEGO som arbeidsgiver.

two-male-technicians-in-front-of-car-1920x607

Fremtidsrettet konsern og bransje

CERTEGO er en av Nordens ledende leverandør av sikkerhetstjenester. CERTEGO finnes på 70 steder i Norden og har over 1200 ansatte som hver dag bidrar til et tryggere samfunn.

Godt arbeidsmiljø

I CERTEGO er vi opptatt av at våre medarbeidere trives. Derfor måler vi temperaturen på arbeidsklimaet hvert år.  Vi mener at høyt engasjement og høy grad av trivsel er to viktige drivkrefter for selskapets resultat- og måloppnåelse.

Utviklingsmuligheter

Som medarbeider skal du få tydelige tilbakemeldinger og mål for ditt arbeid gjennom løpende samtaler med din leder, samt gjennom den årlige medarbeidersamtalen. Du får også muligheter å gi tilbakemeldinger til din leder, samt dele dine ambisjoner og utviklingsbehov. I tillegg legger vi til rette for kompetanseutvikling gjennom kurs og samlinger gjennom vårt eget CERTEGO Academy. Den beste utviklingen mener vi imidlertid at du finner hos dine egne medarbeidere; gjennom kompetansedeling.

Talentsatsing

Vår bransje består av høykompetente medarbeidere innenfor et spesifikt fagområde. Kompetansen vi utøver er sjelden å oppdrive. Derfor er vi avhengig av å oppfostre, samt satse på unge talenter gjennom lærlingordningen. Les mer under "vil du bli lærling".

Oppfølging

Vi ønsker at våre medarbeidere skal føle seg delaktige og viktige. Årlig gjennomfører leder og medarbeider en målrettet medarbeidersamtale. Fokuset er rettet mot å utarbeide, samt følge opp en handlings- og utviklingsplan, både på kort og lang sikt. I løpet av året vil medarbeidersamtalen bli fulgt opp med korte samtaler. Noe av hensikten er å oppnå et godt samspill mellom leder og medarbeider, samt et arbeidsmiljø preget av åpenhet og trivsel.

Karrieremuligheter

Som et nordisk og globalt selskap har vi flere karrieremuligheter å tilby. Viser du et engasjement og ønske om at både du og din arbeidsgiver skal lykkes, vil vi som arbeidsgiver, etterstrebe å innfri dine karriereønsker. For å vise at vi satser på intern mobilitet fokuserer vi på intern utlysing av ledige stillinger. I tillegg er vi i medarbeidersamtaler opptatt av å kartlegge dine langsiktige ønsker, slik at vi kan planlegge etter, samt se om vi kan tilrettelegge for disse.