Consulting-and-design-1920x607

Vi hjelper deg med prosjekteringen av din sikkerhetsløsning

CERTEGO har en egen beskriver- og konsulentavdeling som bistår med prosjekthjelp og beskrivertjenester knyttet til sikkerhetsløsninger.

CERTEGO hjelper deg til å lage gjennomtenkte og riktige beslagsløsinger som forenkler bestillingen av dører knyttet til utfresninger og eventuelle forsterkninger.

Vi er med fra prosjektstarten

Vi anbefaler at vi får komme med så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen og skape en gjennomtenkt sikkerhetsløsning og totaløkonomi.

God prosjektplanlegging gir riktig grunnlag for løsninger knyttet til kvalitetsnivåer og mengder. Vi hjelper til med å avklare grensesnittet mellom de ulike fagleverandører som skal arbeide på samme dørmiljø.

Beslaglisten sikrer at gjeldene regler og forskrifter med hensyn til brann, rømning og innbruddssikring blir ivaretatt.

Løsninger tilpasset offentlige krav og pålegg

CERTEGO sørger for at sikkerhetsløsninger er i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, pålegg, retningslinjer og anbefalinger gitt av blant annet:
FG  – Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd
DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NSR – Næringslivets sikkerhetsråd
KRD – Kommunal- og regionaldepartementet
NS – Nasjonal standard

Øke kvaliteten i sikkerhetsprosjektet

Vi leverer Forvaltning, Drift og Vedlikeholds dokumentasjon (FDV) til de av våre kunder som trenger dette. Det anbefales å ha denne dokumentasjonen da den ved aktivt bruk bidrar til å ivareta levetid og funksjonalitet på valgte løsninger.

Kontaktpersoner Nasjonal Beskriveravdeling

Øyvind Granberg
Teamleder
915 54 988
oyvind.granberg@certego.no
Arild Sleire
Senior Salgskonsulent
918 62 672
arild.sleire@certego.no
Stian Holter Langsether
Prosjektkalkulatør
913 83 679
stian.holter.langsether@certego.no
Merete Hagen
Prosjektkalkulatør
489 97 455
merete.hagen@certego.no
Christan Haagensen
Prosjektkalkulatør
940 23 166
christian.haagensen@certego.no

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!