Alarm-1-1920x607

Velg rett alarm og alarmtjenester

Det er viktig å føle seg trygg. Med en fungerende alarmløsning får du tidlig varsel om noen har brutt seg inn i bygningen. Vi i CERTEGO kan hjelpe deg med å finne rett alarm for din virksomhet.

Du skal trygt kunne gå på jobb, og oppholde deg der eller i hjemmet uten at du føler deg usikker. Et innbrudd i en bygning skjer ofte på et øyeblikk. Da er det viktig å ha en sikker alarmløsning som varsler deg raskt. På den måten beskytter du både mennesker, verdier og bygninger.

Innbruddsalarmen kompletterer sikkerhetssystemet

En god beskyttelse mot innbrudd er en viktig investering for alle bedrifter. Følgene av et innbrudd kan gjøre stor skade på din virksomhet i form av avvik og produksjonsstans. Det kan også skape en utrygghet blant personalet og frykt for å treffe uvedkommende på arbeidsplassen.

Vanlig alarmsystem eller innbruddsalarm?

Forskjellen mellom vanlige alarmsystemer og innbruddsalarmer er at de sistnevnte slås på og av daglig og kan skille mellom hvem som har adgang og hvem som ikke har det. Alarmen kan kobles til ulike lydsignaler og sirener, noe som har en avskrekkende effekt på tyvene. I forbindelse med signalet overføres også alarmen til en alarmsentral som treffer tiltak og sender ut vektere.

Forsikringsselskapene stiller i dag ofte strenge krav til alarm og det er viktig at du velger rett løsning for din virksomhet. Vi kan hjelpe deg med dette.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!