Security-for-healthcare-and-hospital-1920x607

Sikkerhetsløsninger for sykepleie og omsorg

I helsesektoren finnes det et stort behov for å kunne avgrense adgangen til ulike steder og ved ulike tidspunkter. Vi i CERTEGO hjelper deg med å få på plass en fleksibel sikkerhetsløsning som skaper trygghet for både ansatte og brukere.

Helsesektoren omfatter alt fra store universitetssykehus med akutt- og ambulansemottak til pleiesentraler og vaksinasjonsmottak.  Det er miljøer som må være åpne, tilgjengelige, sikre og hygieniske.

Fleksibel løsning gir økt sikkerhet og tilgjengelighet

Med en intensiv strøm av mennesker er det påkrevd å begrense adgangen til ulike deler av bygningen. Personalet må kunne låse av rommene der uvedkommende ikke har tilgang samtidig som pasienter og brukere enkelt skal kunne ta seg inn og ut av bygningen. Hovedinnganger, nødutganger, pasientrom og apotek stiller dermed ulike krav til sikkerheten. Riktig dørautomatikk bidrar til en lavere energiforbruk med regulert temperatur og mulighet for mennesker til å komme seg raskt ut i en faresituasjon. 

Rask evakuering og høy sikkerhet

Det må gå lett og smidig å evakuere en stor bygning som et sykehus hvis det begynner å brenne eller oppstår en annen nødsituasjon. Det er mange mennesker, inkludert mange bevegelseshemmede som skal evakueres og risikoen for trengsel er stor. Evakueringsveiene må imidlertid ikke utgjøre hull i sikkerhetssystemet. Her kreves det en løsning der adgangsbeskyttelsen sikres samtidig som det går raskt å evakuere og siden få alle inn i bygningen igjen.

Rett dør minsker spredningen av bakterier

På sykehus og pleiesentraler er det stor risiko for spredning av smitte. Med automatiske dører med sensorer eller albuekontakter ved kirurgiske enheter forhindres spredningen av mikrober. Dørhåndtak på f.eks. pasientrom kan dessuten behandles antimikrobielt for å forhindre at vanlige sykehusbakterier spres.

Avansert tyveribeskyttelse for apotek

Apotek som håndterer reseptbelagte legemidler, er interessante steder for tyver. Håndteringen og oppbevaringen av farlige stoffer stiller også krav til et system som gjør at bare de rette personene får adgang. Med rett sikkerhetsløsning som kombinerer en avansert tyveribeskyttelse med et restriktivt adgangskontrollsystem, beskyttes både allmennheten og de ansatte. 

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!