Om CERTEGO og innkjøp

Mange av CERTEGOs oppdrag omfattes av lover om offentlige innkjøp eller innkjøp innenfor områdene vann, energi, transport eller posttjenester.  I CERTEGO har vi kunnskap, erfaring og rutiner som oppfyller alle krav til vår leverandørrolle ved innkjøp av varer, tjenester eller byggentrepriser, både ved tildeling av kontrakter og ved inngåelse av rammeavtaler.