CERTEGO Employee in office 1920x607

Rådgivning og prosjektering

En sikkerhetsløsning er en viktig investering som omfatter mer enn bare produkter og teknologi. Med CERTEGO som samarbeidspartner har du et serviceteam i ryggen som består av rådgivere, prosjektledere og teknikere med bred produktkunnskap og flerfaglig kompetanse.

Rådgivningsprosessen

Når du skal sikre boligen eller virksomheten din, er det viktig å vurdere grundig hva ditt konkrete behov er. Nettopp derfor er rådgivningsprosessen den viktigste fasen hos CERTEGO. Vi gir deg omfattende råd om alle muligheter på markedet, slik at du har et godt grunnlag for å vurdere hvilken sikkerhetsløsning som er den optimale for deg.

Risikovurdering

Vår prosess starter gjerne med å bistå deg med en risikovurdering og sikkerhetsplanlegging for at man til enhver tid sikrer byggets dørmiljøet utfra behov. Vi utfører en forstudie med en behovsanalyse, etterfulgt av forslag til tiltak. Det handler om krav til sikkerhet, trygghet, brannsikkerhet og tilgjengelighet. 

Consulting-and-design-800x450

Møt vår prosjektering- og beskriveravdeling

CERTEGO har en egen beskriver- og konsulentavdeling som bistår med prosjekthjelp og beskrivertjenester knyttet til sikkerhetsløsninger.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!