Aviation-and-transport-1920x607

Sikkerhetsløsninger for fly og transport

På flyplasser, jernbanestasjoner eller andre anlegg for allmenn kommunikasjon passerer det mange mennesker hver dag. Det stiller høye krav til sikkerhet og fleksibilitet. Vi i CERTEGO tilbyr en rekke smarte løsninger for å øke sikkerheten for både reisende og ansatte, samt for å beskytte anlegget og dets verdier.

På et sted der så mange personer er i bevegelse samtidig, kreves det en smidig løsning for å ta seg fra et punkt til et annet. Det må også gå raskt å ta seg ut hvis det oppstår en brann eller annen fare. CERTEGO har en rekke ulike tjenester og komplette løsninger for å øke sikkerheten i din virksomhet.

Økt sikkerhet for alle

På flyplasser, jernbanestasjoner, bussterminaler og lignende steder er sikkerheten av største betydning. Med kameraovervåkning og fungerende låser og alarmer kan både ansatte og reisende føle seg trygge. Ved intensive strømmer av mennesker finnes det også krav til brannsikkerhet og rask evakuering hvis noe skulle inntreffe. Samtidig må ansatte, viktig teknisk utstyr og andre verdier beskyttes mot uvedkommende. Dermed kreves det en sikkerhetsløsning som trygger både ansatte og reisende samt selve virksomheten. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne en fleksibel, kostnadseffektiv løsning som er tilpasset etter din virksomhet.

Trygt og smidig

I transportsektoren er også tidsaspektet kritisk. Fly, tog og busser har avganger fra bestemte steder til bestemte tider, og det må være lett for de reisende å komme seg dit. Med automatiske dører ved inngangen kan et stort antall mennesker raskt ta seg inn på anlegget og videre til rett perrong eller avgangshall. CERTEGO har smidige løsninger for dører og adgangssystemer som gjør det enklere for alle. Vi tilbyr dessuten vedlikehold og administrasjon av systemene. Det gjør at du kan føle deg trygg og være sikker på at alt fungerer som det skal. Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om våre hostingtjenester eller om fordelene ved å være avtalekunde.

Rett adgang til rett rom

På flyplasser, jernbanestasjoner eller andre avgangssteder for allmenne transportmidler finnes det også en rekke rom som er beregnet for bare anleggets personale. Kommunikasjonssentraler, hangarer og rom med viktig teknisk utstyr skal være steder der bare autorisert personale har tilgang. Med ulike typer kodelåser og berøringsfrie adgangskontrollsystemer kan rett person raskt innfinne seg på stedet samtidig som uinnbudte gjester stenges ute.

Kostnadseffektivt og bra for miljøet

En komplett sikkerhetsløsning behøver ikke være ensbetydende med store kostnader. CERTEGO tilbyr enkeltvise tjenester eller komplette sikkerhetssystemer som er tilpasset etter virksomheten. Med rett løsning kan du forhindre uforutsette hendelser som kan innebære store kostnader for virksomheten. Med energieffektive dørsystemer ved innganger som passeres ofte, kan du dessuten minske energiforbruket og skåne miljøet.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!