CERTEGOs lange historie

Med lærdom fra i går og kunnskap om morgendagens behov har vi i årenes løp levert sikkerhetsløsninger med høy kvalitet og leveransesikkerhet. CERTEGO har aner fra industriell låsvirksomhet som ble etablert allerede for 300 år siden. Veien frem til dagens høyteknologiske bedrift er preget av en rekke selskapsfusjoner og oppkjøp over hele Norden.

 

CERTEGO Timeline


De viktigste hendelsene i moderne tid

2021: CERTEGO blir oppkjøpt av Nalka Invest AB. CERTEGO Danmark, CERTEGO Norge, CERTEGO Sverige og CERTEGO Finland slås sammen under selskapet CERTEGO Group med selvstendige nasjonale selskaper i hvert land.

2016: CERTEGO Introdusert som et varemerke i Finland.

2016: CERTEGO fusjonerer med Låsservice og blir med dette å finne på 20 lokasjoner i Norge.

2015: CERTEGO grunnlegges når svenske Swesafe, Låsgruppen i Norge og Låsepartner i Danmark gjennomfører et samtidig navnebytte til CERTEGO og etablerer et samordnet skandinavisk varemerke med selvstendige, nasjonale selskaper i Sverige, Norge og Danmark.

2014: Låsgruppen kjøper ProffPartner Security og får ytterligere 6 nye avdelinger.

2013: Låsgruppen kjøper ut låsesmeddelen til Låsgruppen Wilhelm Nielsen i Bergen.

2011: Låsgruppen kjøper B&T Låsservice i Hedmark og Oppland. 4 nye avdelinger tilkommer med dette oppkjøpet.

2011: Swesafe blir oppkjøpt av ASSA ABLOY og drives videre som et selvstendig datterselskap.

2006: Låsepartner blir oppkjøpt av ASSA ABLOY gjennom dets danske datterselskap Ruko, og drives videre som et selvstendig datterselskap.

1996: Låsgruppen blir oppkjøpt av ASSA ABLOY gjennom dets norske datterselskap TrioVing, og drives videre som et selvstendig datterselskap.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!