Main-entrance-revolving-door-woman-reading-1920x607

Sikkerhetsløsninger for detaljhandelen

Vi i CERTEGO vet at alle typer detaljhandel, fra mindre butikker til varehus og butikkjeder, krever høy tilgjengelighet og lett atkomst samtidig som tyveri og innbrudd må forhindres. 

Et komplett sikkerhetssystem skal inneholde alle de delene som gir deg total kontroll i hele leddet fra lagerleveranse til kunden går ut med varen fra butikken. CERTEGO hjelper med å eliminere mange av de truslene du kan bli utsatt for i detaljhandelen. Samtidig får dine ansatte får et tryggere arbeidsmiljø og du får en enklere hverdag. 

Kombinere åpenhet med sikkerhet

Med en intensiv strøm av mennesker og varer i hurtig omløp er det påkrevd å begrense adgangen til ulike deler av bygningen. Samtidig finnes det krav til brannsikkerhet og rask evakuering hvis noe skulle inntreffe. Med store pengesummer i omløp kreves det en sikkerhetsløsning som trygger både ansatte og kunder samt selve virksomheten.

Rette sikkerhetsprodukter på rett sted

CERTEGO hjelper deg med å finne den beste løsningen for din virksomhet. Vi kombinerer kameraovervåkning, nødevakuering, brannsikkerhet og alarm med låser, dørautomatikk og adgangskontrollsystem for en tilpasset og fremtidssikker sikkerhetsløsning.

Effektiv energibruk

Inngangsdører samt dører til lager og lasterom er typiske punkter der det fort kan gå tapt mye energi. CERTEGO hjelper deg med å skape en bærekraftig sikkerhetsløsning som også tar energiforbruket med i beregningen. Det handler ikke bare om rett valg av dør, dørautomatikk og luftgardiner. I dag finnes det også energieffektive dørlukkere og andre sikkerhetsprodukter med lavt energiforbruk. Dine kostnader og din miljøpåvirkning blir mindre sammen med energiforbruket.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!