Security-officer-1920x607

Varsling av kritikkverdige forhold

Vi ønsker en åpen bedriftskultur, med høye etiske standarder basert på respekt og samarbeid.
Ansatte i CERTEGO, våre forretningspartnere og andre interessenter oppfordres til å rapportere kritikkverdige forhold som påvirker enkeltpersoner, organisasjonen vår, samfunnet eller miljøet. 

 

CERTEGO har aner i den industrielle låsebranche, der går 150 år tilbage i tiden. Vejen frem til den nuværende, højteknologiske virksomhed blev banet gennem et stort antal virksomhedsfusioner og opkøb over hele Norden. 

Hos CERTEGO har vi afdelinger placeret over hele Danmark og er derfor et af landets største sikringsfirmaer inden for elektronisk og mekanisk sikring. Med mere end 45 års erfaring fra låsebranchen, tilbyder vi klasssisk låseservice samt skræddersyede specialløsninger til sikring af private hjem, virksomheder og institutioner.  

CERTEGO består bl.a. af de tidligere forretninger City låse, Herlev Låse, BC Låseteknik, Slagelse Låseservice, DTS Låse & Alarm.

Hovedbegivenheder i moderne tid

2121: Nalka Invest AB køber CERTEGO

2016: CERTEGO Indført som et varemærke i Finland.

2015: CERTEGO blev grundlagt, da svenske Swesafe, Låsgruppen i Norge og Låsepartner i Danmark gennemførte et synkroniseret navneskifte til CERTEGO og skabte et fælles, skandinavisk varemærke med selvstændige, landsdækkende virksomheder i Danmark, Norge og Sverige.

2011: Swesafe opkøbes af ASSA ABLOY og drives videre som selvstændigt datterselskab.

2006: Låsepartner opkøbes af ASSA ABLOY.

1996: Låsgruppen opkøbes af ASSA ABLOY gennem koncernens norske datterselskab TrioVing og drives videre som selvstændigt datterselskab.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris euismod condimentum dictum. Etiam tempor nulla lectus, cursus semper ipsum faucibus ut. In dolor nisi, hendrerit non neque sed, commodo rutrum metus. In ante orci, cursus ac nibh eu, egestas lacinia orci. In hac habitasse platea dictumst. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris euismod condimentum dictum. Etiam tempor nulla lectus, cursus semper ipsum faucibus ut. In dolor nisi, hendrerit non neque sed, commodo rutrum metus. In ante orci, cursus ac nibh eu, egestas lacinia orci. In hac habitasse platea dictumst. 

Hva er kritikkverdige forhold?

CERTEGO har nulltoleranse for handlinger som diskriminering, trakassering, kriminalitet, korrupsjon og miljøbrudd. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med:

 • lover og regler (rettsregler)
 • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
 • etiske normer som det er bred tilslutning til samfunnet

Noen typiske eksempler er:

 • Korrupsjon og økonomiske misligheter; for eksempel bestikkelser, ulovlig prissamarbeid, hvitvasking av penger, svindel
 • Helse- og sikkerhetsbrudd; for eksempel helse og sikkerhet på arbeidsplassen, produktsikkerhet, alvorlig diskriminering, trakassering og rasisme som er i strid med loven
 • Miljøbrudd; for eksempel ulovlig behandling av farlig avfall
 • Personvernbrudd; for eksempel feilaktig bruk av personopplysninger

Hvordan varsler jeg?

Alternativ 1:
Send inn din varsling via vår elektroniske varslingstjeneste ved å klikke her

 • Rapporteringskanalen leveres av vår eksterne partner, WhistleB, for å sikre anonymitet. Rapporteringsprosessen er kryptert og beskyttet med passord.
 • Rapporten sendes enkelt og sikkert ved å følge instruksene i skjemaet. Når du sender rapporten, vil du få en personlig ID og et passord på skjermen. Disse må lagres på en sikker måte. Du kommer til å forbli anonym gjennom hele denne dialogen. Saken behandles deretter av CERTEGOs interne administratorer for varslingstjenesten og du får svar på din henvendelse i løpet av 7 kalenderdager.
Alternativ 2:  Kontakt Tobias Eriksson, COO, CERTEGO Group +46 21 10 97 66

Beskyttelse og personvern

En person som uttrykker genuin mistenksomhet eller bekymring vil ikke stå i fare for å miste jobben eller bli utsatt for noen form for sanksjoner eller personlige ulemper som følge av dette. Dette gjelder også dersom det skulle vise seg at varsleren tar feil, forutsatt at han eller hun handler i god tro.

Med forbehold om hensynet til personvernet til de det er fremsatt anklager mot, og eventuelle andre spørsmål om konfidensialitet, vil en varsler bli holdt informert om utfallet av etterforskningen av anklagene.

I tilfeller av påståtte straffbare handlinger vil den ikke-anonyme varsleren bli informert om at hans/hennes identitet kan bli nødvendig å avsløre under rettslige prosedyrer.

Prinsipper for håndtering av varslingssaker i CERTEGO

 • Alle henvendelser skal tas alvorlig. Det gjelder også anonyme varslinger.
 • Alle henvendelser skal behandles så fort som mulig.
 • Alle henvendelser håndteres konfidensielt av de involverte partene.
 • Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse.
Ved andre typer henvendelser kan du alltid kontakte kundeservice ved din nærmeste avdeling ved å fylle ut skjema under, eller ved å ringe 09145
Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!