Emergency-exit-1920x607

Nødevakuering må gå raskt

Med nødåpnere og panikkbeslag kan mennesker raskt ta seg ut hvis det f.eks. skulle begynne å brenne i bygningen. Det skaper trygghet og et sikkert miljø å oppholde seg i

Krav for panikkbeslag

Det grunnleggende kravet for evakuering er at mennesker raskt skal kunne komme seg ut av en bygning og til et sikkert sted ved en brann eller annen fare. I offentlige lokaler, skoler, sykehus, kjøpesentre og lignende oppholder det seg mange mennesker samtidig og risikoen for trengsel er stor. Det innebærer at det må være lett å ta seg ut i en nødssituasjon, men samtidig vanskelig for uvedkommende å komme seg inn.

Med nødåpnere øker du tryggheten i bedriften og sikrer en smidig evakuering. Panikkbeslag på dørene skaper trygghet og du kan være sikker på at bygningen kan evakueres enkelt og smidig ved en fare.

Vi hjelper deg med å velge rett panikkbeslag

Kontakt oss i CERTEGO, så forteller vi mer om de ulike typene nødåpnere og panikkbeslag, og hjelper deg med å finne en løsning som skaper trygghet i din virksomhet.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!