Møt Patrick som har vært lærling i CERTEGO

Patrick Sebastian Arntzen er 23 år og tok svennebrev som låsesmed hos CERTEGO avdeling Østfold i mai 2021, etter 2 år og 9 mnd. læretid. Etter læretiden har Patrick fått fast jobb i CERTEGO hvor yrkestittelen er Sikkerhetstekniker. Vi spurte hvordan han har opplevd læretiden, hva som er spesielt bra med å være lærling i CERTEGO og hvilke planer han har for fremtiden.

Hvordan ble du nysgjerrig på låsesmedyrket og hva gjorde at du valgte dette yrket?

Det var jo egentlig litt tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte som lærling i låsesmedfaget. Jeg hadde gått elektro og automasjon og tenkte ikke at låsesmed kunne være et aktuelt yrke med den bakgrunnen. Da avdelingsleder for CERTEGO avdeling Østfold kontaktet meg og ønsket meg inn til et intervju, og deretter ville tilby meg lærekontrakt, så ble dette riktig retning for meg.

Hva slags prosjekter har du jobbet med i læretiden?

Jeg har jobbet med ulike prosjekter, noen store og noen små. Variasjon i jobbene har vært viktig for å komme igjennom alt jeg skal lære meg i faget. Jeg har ikke vært på noen prosjekter som har gått over to måneder for eksempel. I prosjekt er det mest montasje av mekaniske og elektromekaniske løsninger og ofte mye repeterende oppgaver. Det er fint for mengdetrening. I serviceoppdrag er oppgavene noe mer variert og man må ta flere selvstendige valg. Jeg har fått prøve meg i både prosjekt og servicejobber. Nå har jeg blitt avdelingens faste servicetekniker hos en stor kunde av oss.

Er det noe du synes har vært spesielt bra med læretiden?

Det beste med læretiden er at det er mye å lære seg og et stort fag. Man går aldri lei, og dagene er som oftest veldig varierte. En annen ting jeg har satt pris på er at det er så mange flinke kolleger som er fine å støtte seg til når man lurer på noe, det er et godt fagmiljø. Det er god kommunikasjon mellom erfarne og mindre erfarne teknikere og selv de med mye erfaring må ringe og spørre en kollega om råd innimellom. Det er bra med en sånn kultur.

 

Patrick

Er det noe du vil trekke frem som spesielt positivt med å være lærling i CERTEGO? 

Det er en veldig trygg arbeidsgiver og det er mye å gjøre, noe jeg synes er positivt. Og så har man de ressursene man trenger rundt omkring i avdelingene. For eksempel før svenneprøven min måtte jeg lære meg å bygge et låssystem. Siden vi ikke har systemavdeling i Østfold, fikk jeg muligheten til å besøke systemavdelingen i Drammen og lære meg dette. Jeg har også lært meg mye om produkter og datasystemet ved å stå i butikken i starten av læretiden.

Hva er målene dine videre?

Målene mine fremover er å øke effektiviteten i arbeidet mitt, få mengdetrening og bli en trygg låsesmed. Jeg har også veldig lyst til å lære mer med adgangskontroll og alarm.

Har du noen tips til de som ønsker å bli låsesmed?

Jeg tror det aller viktigste som lærling er å følge arbeidslivets spilleregler, som å få nok søvn, komme tidsnok på jobb, legge vekk private mobilsamtaler, ta imot tips fra kollegaer, lære og lytte til gode råd.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!