Beskytt virksomheten og boligen med vinduslåser

Tyven velger alltid den letteste veien inn og ut. Med sikre låser på bygningens vinduer minsker du risikoen for at uvedkommende tar seg inn. Velg mellom kodelåser eller mekaniske vinduslåser.

Det er ikke bare dører som må sikres mot at uvedkommende kommer seg inn. Vinduene er mange ganger en enkel vei inn og ut for tyven og et sikkerhetspunkt som ofte blir oversett. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne rett type vinduslås for din virksomhet.

Vinduslås

Lås vinduene med kode

Beskytt virksomheten og inventaret med en vinduslås uten nøkler. Vi samarbeider f.eks. med ASSA som har sikkerhetshåndtaket Code Handle. Disse vinduslåsene åpnes og låses med kode via et innebygd tastatur i stedet for med nøkkel. Låsen drives av et batteri med lang levetid og koden opprettholdes selv om batteriet blir utladet. Det er bekvemt og enkelt, og det øker sikkerheten i din bedrift.

Solide mekaniske låser for vinduer

Mekaniske låser er som oftest enkle å montere på vinduene og det finnes varianter for både innadgående og utadgående vinduer. Du låser disse låsene ved å trykke ned sylinderen i sylinderhuset. På den måten opprettes det en forbindelse mellom sylinderhuset og sluttstykket, noe som gir et solid vern mot innbrudd. Du låser siden enkelt opp vinduet ved å vri nøkkelen slik at sylinderen fjærer tilbake automatisk.

Velg rett vinduslås for din virksomhet

Med rett type vinduslås øker du sikkerheten i bedriften og minsker risikoen for innbrudd. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne et låssystem som er tilpasset etter nettopp din virksomhet og dine ønsker om sikkerhet.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!