Sikkerhetsløsninger for sykepleie og omsorg

I helsesektoren finnes det et stort behov for å kunne avgrense adgangen til ulike steder og ved ulike tidspunkter. Vi i CERTEGO hjelper deg med å få på plass en fleksibel sikkerhetsløsning som skaper trygghet for både ansatte og brukere.

Helsesektoren omfatter alt fra store universitetssykehus med akutt- og ambulansemottak til pleiesentraler og vaksinasjonsmottak.  Det er miljøer som må være åpne, tilgjengelige, sikre og hygieniske.

Fleksibel løsning gir økt sikkerhet og tilgjengelighet

Med en intensiv strøm av mennesker er det påkrevd å begrense adgangen til ulike deler av bygningen. Personalet må kunne låse av rommene der uvedkommende ikke har tilgang samtidig som pasienter og brukere enkelt skal kunne ta seg inn og ut av bygningen. Hovedinnganger, nødutganger, pasientrom og apotek stiller dermed ulike krav til sikkerheten. Med automatiske dører kan hovedinngangen på et stort sykehus håndtere store strømmer av mennesker som passerer daglig. Automatikken bidrar også til en lavt energiforbruk med regulert temperatur og mulighet for mennesker til å komme seg raskt ut i en faresituasjon. Det skaper et smidig og tilgjengelig miljø for alle.

Rask evakuering og høy sikkerhet

Det må gå lett og smidig å evakuere en stor bygning som et sykehus hvis det begynner å brenne. Evakueringsveiene må imidlertid ikke utgjøre hull i sikkerhetssystemet. Her kreves det en løsning der adgangsbeskyttelsen sikres samtidig som det går raskt å evakuere og siden få alle inn i bygningen igjen. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å få på plass en sikkerhetsløsning som oppfyller begge disse behovene.

Rett dør minsker spredningen av bakterier

På sykehus og pleiesentraler er det stor risiko for spredning av smitte. Med automatiske dører med sensorer eller albuekontakter ved kirurgiske enheter forhindres spredningen av mikrober. Dørhåndtak på f.eks. pasientrom kan dessuten behandles antimikrobielt for å forhindre at vanlige sykehusbakterier spres.

Avansert tyveribeskyttelse for apotek

Apotek som håndterer reseptbelagte legemidler, er interessante steder for tyver. Håndteringen og oppbevaringen av farlige stoffer stiller også krav til et system som gjør at bare de rette personene får adgang. Med rett sikkerhetsløsning som kombinerer en avansert tyveribeskyttelse med et restriktivt adgangskontrollsystem, beskyttes både allmennheten og de ansatte. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne den beste sikkerhetsløsningen for din virksomhet.

Høres det interessant ut? Nøl ikke med å kontakte oss for en samtale. Det kan være starten på en enklere tilværelse med en tryggere sikkerhetsløsning.

Kontakt CERTEGO på telefon 09145

Kontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelp. Utenom normal åpningstid som er 08.00 - 16.00 alle hverdager kan du ringe 09145 ved behov. På vår side har vi online bestilling av nøkler og kort.  Vi leverer komplette sikkerhetsløsninger.  Vi jobber både lokalt og riksdekkende. Kontakt nærmeste avdeling her.

Kontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelpKontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelp