Smidig sikkerhet for leilighetsblokker og borettslag

Sikkerheten i leilighetsblokker må fungere smidig for både byggeieren og beboerne. CERTEGO hjelper byggeiere og borettslag med å skape trygge og trivelige bygninger.

Sikkerhetsløsninger for leilighetsblokker må være tilpasset etter beboernes behov. Livet er forskjellig for eldre, barnefamilier og studenter. Vi i CERTEGO hjelper deg med å finne rett løsning for alle typer livssituasjoner og boliger. Det kan handle om å få hjelp med døråpning, lett kunne kode om mistede nøkler eller behov for berøringsfrie dører.

Behold kontrollen

En studentbolig har ikke samme behov som en eldrebolig. Med rett sikkerhetsløsning for bygningen kan du bestemme hvem som får tilgang og når. I porten passerer ikke bare postbud, vaktmestere eller håndverkere, men også en rekke andre personer.

Koble flere rom til samme system

Du kan koble sammen f.eks. boder, avfallsrom, sykkelrom eller andre typer fellesrom i ett og samme adgangssystem. Dette systemet kan deretter kobles til et eventuelt bookingsystem for vaskerom, festlokaler og lignende. Garasjen kan også kobles til samme system slik at porten åpnes automatisk når biler med godkjente identifiseringsbrikker eller radiolesere nærmer seg. Vi hjelper deg med å finne en langsiktig løsning som passer for din bygning og de som skal bo i den.

Fremtidssikre løsninger

Sikkerhetsløsninger for leilighetsblokker må være fremtidskompatible, og CERTEGO hjelper deg med å finne rett adgangssystem som du enkelt kan oppgradere når behovene øker. Det skal være trygt, enkelt og smidig å administrere systemet uansett hvilken type bygning det gjelder. 

Økt sikkerhet og lavere kostnader

En boliginvestering er for mange mennesker den største investeringen man gjør i livet. Rett sikkerhetsløsning kan på sikt senke forvaltningskostnadene for foreningen og skape et trivelig og trygt miljø for beboerne. Vi skreddersyr en løsning som passer for nettopp dine behov.

Høres det interessant ut? Nøl ikke med å kontakte oss for en samtale. Det kan være starten på en enklere tilværelse med en tryggere sikkerhetsløsning.

Kontakt CERTEGO på telefon 09145

Kontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelp. Utenom normal åpningstid som er 08.00 - 16.00 alle hverdager kan du ringe 09145 ved behov. På vår side har vi online bestilling av nøkler og kort.  Vi leverer komplette sikkerhetsløsninger.  Vi jobber både lokalt og riksdekkende. Kontakt nærmeste avdeling her.

Kontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelpKontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelp

Noen produkter og tjenester for leilighetsblokker