My project-1 (66)

CEO har ordet

«Jeg er ansvarlig» er en av våre kjerneverdier i CERTEGO og en integrert del av alt vi gjør. Det å være ansvarlig for oss handler om hvordan vi styrer virksomheten vår, hvordan vi jobber sammen og løftene vi gir våre kunder.

Som den nordiske eksperten på uavhengig adgangs- og overvåkningsløsninger, viser våre 1200 ansatte et sterkt engasjement for å støtte våre kunder på en ansvarlig måte gjennom hele livssyklusen til en eiendom. Helt fra rådgivning og første installasjon mot kontinuerlig service, modernisering og oppgraderinger av komplette systemer.

My project-1 (71)

Vår reise

2022 var det første hele året for CERTEGO Group som et uavhengig konsern, etter vi gikk ut av ASSA ABLOY. 2022 var også året vi bygde ny struktur og et solid fundament for videre vekst. I februar etablerte vi en ny strategi for CERTEGO Group som består av to viktige elementer:

  • En femårig forretningsplan hvor fokuset første året er å bygge et solid grunnlaget og deretter fokusere på lønnsom vekst, både gjennom organisk vekst og oppkjøp.
  • The CERTEGO Way: en verktøykasse med ni forskjellige verktøy som vil veilede ledelsen i CERTEGO i vår kultur og måten vi driver virksomheten vår på.

Våre ambisjoner innen bærekraft er høye; vi skal være det mest ansvarlige selskapet i vår bransje i 2026. 

My project-1 (37)

Året 2022

Året 2022 kan oppsummeres som et utfordrende år. Ikke bare for CERTEGO, men for hele planeten. I løpet av første kvartal var vi fortsatt preget av Covid-19, og vi, som mange andre selskaper, led av høyt sykefravær og begrensninger i vår virksomhet. I tillegg til pandemien har det vært globale logistikkutfordringer, og vi har vært vitne til en ny krig i Europa. Men gjennom alle disse utfordringene, har våre dyktige ansatte kontinuerlig levert høy kvalitet i prosjekter og tjenesteleveranser og jeg er stolt over at vi klarte å forbedre medarbeidertilfredshet og redusere turnover under slike omstendigheter.

CERTEGO er en people-business, og våre ansatte er virkelig vår største ressurs. Jeg er overbevist om at ved å bygge en sterk kultur og høyt engasjement blant de ansatte, vil vi være det mest attraktive selskapet i bransjen vår.

1a

Fremtiden

Våre fokusområder innenfor vårt bærekraft - mangfold og inkludering, transport, helse og sikkerhet og trivsel, IT og informasjonssikkerhet, kompetanseutvikling, bærekraftig verdikjede, emballasje og avfall, for å nevne noen viktige områder du kan lese mer om i vår bærekraftrapport for 2022.

Verden er på vei mot en økonomisk nedgang, og vi kan allerede se nedskjæringer i byggebransjen. Samtidig øker uroen i verden og behov for at bedrifter og organisasjoner sikrer sine eiendommer og deres ansatte. Det er her CERTEGO har sin kjernekompetanse, og selv om vi kan se en generell nedgang kan vi se en økt etterspørsel på vår tjenester. Jeg ser frem til et godt 2023.

Sammen skal vi skape en sikker og bærekraftig fremtid!

Jonas Granath
CEO, CERTEGO Group

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!