‹ Se alle nyheter

CERTEGO Group publiserer sin bærekraftrapport for 2022

15. mai 2023

Årets rapport fremhever vår vesentlighetsanalyse og fokusområder, inkludert mål for 2023 og 2025. Rapporten viser også hvilke av FNs bærekraftsmål som er identifisert som mest relevante for CERTEGOs virksomhet og målene vi kan bidra mest til å nå.

Les rapporten her

Vesentlighetsanalysen 2022 -  i tråd med GRI Foundation 2021


Vesentlighetsanalysen tar for seg vår påvirkning på planeten, mennesker og samfunnet, og hvordan vi som selskap påvirkes økonomisk av verden rundt oss.

Rapporten utdyper de syv områdene som ble definert som vesentlige og kritiske for vårt bærekraftsarbeid: mangfold og inkludering, transport, sikkerhet, helse og velvære, IT- og informasjonssikkerhet, kompetanseutvikling, bærekraftig verdikjede og emballasje og avfall.Gjennom vårt arbeid med Vesentlighetsanalysen for 2022 har vi tatt vårt første skritt mot en integrert og systematisk tilnærming for å kunne dokumentere, rapportere og forbedre vårt bærekraftarbeid. Analysen hjalp oss med å prioritere fokusområder og danner grunnlaget for vår strategi og rammeverk innen bærekraft.

 Joakim Halfwordson, 
 Sustainability Manager & CCO, CERTEGO Group

Ansvar – en del av våre kjerneverdier

Som den nordiske eksperten på uavhengige adgang- og overvåkningsløsninger, viser våre 1200 ansatte et sterkt engasjement for å støtte kundene våre på en ansvarlig måte gjennom hele livssyklusen til en eiendom.


For oss handler bærekraft om å være ansvarlig og ta ansvar. Ansvar for å skape et godt sted å jobbe, ta klimavennlige valg og bygge en solid og langsiktig lønnsom organisasjon. Vår ambisjon er høy; vi skal være det mest ansvarlige selskapet i bransjen i 2026.   

Jonas Granath, CEO CERTEGO Group

Bekjempe klimaendringer – måling av klimagassutslipp i Scope 3

I 2023 vil CERTEGO nå en viktig milepæl når vi nå også vil måle Scope 3 (de indirekte utslippene knyttet til kjøp av varer og tjenester fra leverandører), i tillegg til Scope 1 og 2 (kontrollerte og eide utslipp). 

Måling av alle tre Scopes gjør det mulig for oss å forstå våre de totale utslipp i hele verdikjeden og fokusere innsatsen der vi har mulighet til å redusere mest. Trusselen om klimaendringer er betydelig, og det er viktig at vi alle gjør tiltak for å redusere våre utslipp. 

Vi kommer fremover til å intensivere vår innsats innen bærekraft for å sette standarden i bransjen.

Sammen kan vi skape en sikker og bærekraftig fremtid.

Les rapporten her

‹ Se alle nyheter