certego sponsorship header-1

Søknad om sponsoravtale med CERTEGO

For CERTEGO er utgangspunktet for sponsing å fremme fysisk aktivitet og fritidsmuligheter, spesielt for barn og unge, og å forebygge sosial ekskludering.

Søknader til sponsorprogrammet tas imot én gang i året i februar. Vi vurderer søknadene vi mottar og sponsorbeløpet, og sørger for at formålet med sponsingen er i tråd med våre mål. Vi vil informere søkerne personlig om avgjørelsene.

Søknadsperioden for 2024 er avsluttet. Søknader til sponsing for 2025 må sendes inn innen 28. februar 2025.

certego sponsorship skiing

CERTEGO ønsker å sponse:
 

  • Idrettslag eller andre fritidsaktiviteter for barn eller unge som har et tydelig behov for økonomisk støtte for å opprettholde sine aktiviteter.

  • Et enkelt barn eller ungdom som har et tydelig behov for økonomisk støtte til utgifter som lagidrettsavgifter, kjøp av sports- eller hobbyutstyr, videregående skolebøker eller andre pedagogiske materialer.
certego sponsorship tennis

Sponsorobjektet må:


• Være i tråd med CERTEGOs verdier og positivt styrke CERTEGOs merkevare.

• Forplikte seg til gjensidig å fremme partnerskapet på en positiv måte, f.eks. på sportsklær og sosiale medier.

• Gå med på å presentere seg selv og sine aktiviteter gjennom en video eller artikkel på CERTEGOs kommunikasjonskanaler i begynnelsen av partnerskapet og dele oppdateringer minst to ganger i løpet av samarbeidet.