Vi leverer komplette sikkerhetsløsninger

Å være en komplett sikkerhetsleverandør er vår forretningsidé. Det gir oss mulighet til å anbefale de varemerkene som på beste måte oppfyller teknisk funksjon, ytelse og økonomiske forventninger.

CERTEGO prosjekterer og leverer åpne sikkerhetsløsninger basert på alle kjente og ledende varemerker i sikkerhetsbransjen. En totalløsning kan bestå av alt fra låser, alarmer, adgangskontrollsystem og porttelefoner til kameraovervåkning, brannvern, bestillingssystem og innbruddssikker oppbevaring. Vi kan naturligvis også ta hånd om løpende tilsyn og vedlikehold.

Fokus på tid, teknologi og økonomi

En grundig forstudie er grunnlaget for detaljstudier og prosjektering av alle produkter som inngår i den endelige løsningen. I forstudien fokuserer vi primært på tid, teknologi og økonomi: en fastsatt tid for implementering og driftsetting; en teknisk løsning som oppfyller de kartlagte behovene for ytelse, funksjon og levetid; og til slutt en prissetting som er i overensstemmelse med dine økonomiske rammer og forventninger.

Åpne sikkerhetsløsninger

Mangfoldet av produkter og varemerker gjør at vi kan tilpasse sikkerhetsløsningen til spesifikke sikkerhetsbehov og krav fra lovgivning i din virksomhet og bransje. Løsningene er alltid helt åpne. Du kan selv velge ønsket leverandør av service og vedlikehold. I samarbeidet med oss skal trygghet og valgfrihet føles naturlig.