Med CERTEGO som sikkerhetspartner er du trygg

En komplett sikkerhetsløsning fra CERTEGO innebærer at vi lover å ta hånd om hele prosessen for å få sikkerhetsløsningen din på plass. Vi tilbyr en løsning som har rett teknologi og fremtidssikre produkter, med rett økonomi for deg.

Trygt med åpne sikkerhetsløsninger

CERTEGO selger åpne sikkerhetsløsninger som gjør at du som kunde kan bytte leverandør for f.eks. service eller vedlikehold av dine produkter og løsninger. Vårt mål er at du skal bli værende hos oss fordi du føler deg trygg og er fornøyd med oss som sikkerhetspartner.

Dine behov og bransjekrav styrer valg av løsning

Vi utfører alltid en forstudie med en utførlig behovsanalyse. Sammen med deg ser vi da på hvilke behov som finnes. Det handler om krav til sikkerhet, trygghet, brannsikkerhet og tilgjengelighet. Vi sikrer også at sikkerhetsløsningen oppfyller de spesifikke kravene som kan finnes når det gjelder f.eks. standarder i din bransje eller for bygningens bruksområde.

Produkter som samvirker

De produktene vi til slutt velger for din løsning, tar hensyn til hvordan de kan samvirke i et komplett system for å oppfylle de behov og krav vi har kommet frem til, helt ned på detaljnivå slik at alle komponenter er med.

Det tilbudet vi siden leverer, er tilpasset ut fra de kravene du har og det sikkerhetsnivået vi har satt. På den måten får du tidlig kontroll over kostnadene dine

Kontakt oss

Høres det interessant ut? Nøl ikke med å kontakte oss for en samtale. Det kan være starten på en enklere tilværelse med en tryggere sikkerhetsløsning.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte her.

Kontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelpKontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelp