Sikkerhetløsninger for kommuner og fylker

Behovet for en fleksibel sikkerhetsløsning er stort hos kommuner og fylker som ofte består av mange ulike typer virksomheter og bygninger. Vi i CERTEGO har kompetanse innenfor lov om offentlige innkjøp og kan lage en sikkerhetsløsning som fungerer gjennomgående i bygningsbestanden.

Kommuner og fylker omfatter en rekke ulike virksomheter og bygningsbestanden skal fylle mange behov. Det kan handle om skoler, helsemottak, eldreboliger, kontorer og flere andre typer bygninger og virksomheter som eies eller drives av kommunen eller fylket. I disse miljøene kreves det et fleksibelt og trygt sikkerhetssystem som gjør at personer med ulike adgangsrettigheter kan få adgang til bygningen.

Enklere hverdag med ett system for hele kommunen

Ett og samme sikkerhetssystem i hele kommunen er både kostnadseffektivt og tidsbesparende. Det forenkler hverdagen for byggeiere, ansatte og andre som trenger midlertidig adgang til noen av kommunens eller fylkets virksomheter. Trygt, fleksibelt og enkelt for alle.

Nøkkelfritt med rett adgangskontrollsystem

Et nøkkelfritt adgangskontrollsystem der man enkelt kan kontrollere hvem som har gått inn, hvor lenge personen har oppholdt seg i lokalene samt om det er brukt på rett måte kan virkelig forenkle hverdagen for byggeiere, arbeidsgivere og ansatte. Å slippe ulike nøkler til ulike bygninger gjør det lettere for personalet og minsker det besværet og de kostnadene som mistede nøkler medfører. Med et adgangskontrollsystem med kort eller brikker sperrer du enkelt mistede brikker eller kort og lager nye med rett adgangsrettighet.

Effektiv energibruk

Hovedinnganger til kontorer, skoler, helsemottak og lignende åpnes og stenges atskillige ganger per dag, noe som gjør at det fort brukes mye energi. Med rett valg av dør og dørautomatikk og energieffektive dørlukkere sikrer du at lokalene blir lett tilgjengelige for besøkende samtidig som du minsker både kostnadene og miljøpåvirkningen.

Vi sørger for at sikkerhetssystemene dine fungerer

Det er naturligvis bra et det finnes et sikkerhetssystem, men det innebærer ikke at alt styrer seg selv. Systemet må også administreres og forvaltes for at sikkerhetsnivået skal kunne opprettholdes. CERTEGO kan ta hånd om dette for deg. Vi hjelper deg med alt fra nøkkelkontroll og databaselagring til drift og vedlikehold av tilkoblede systemer som bestillingssystem eller innbruddsalarm. Kontakt oss gjerne, så foreteller vi mer om våre hostingtjenester.

Høres det interessant ut? Nøl ikke med å kontakte oss for en samtale. Det kan være starten på en enklere tilværelse med en tryggere sikkerhetsløsning.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte her.

Kontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelpKontakt din nærmeste avdeling dersom du trenger hjelp

Om CERTEGO og innkjøp

Mange av CERTEGOs oppdrag omfattes av lover om offentlige innkjøp eller innkjøp innenfor områdene vann, energi, transport eller posttjenester.  I CERTEGO har vi kunnskap, erfaring og rutiner som oppfyller alle krav til vår leverandørrolle ved innkjøp av varer, tjenester eller byggentrepriser, både ved tildeling av kontrakter og ved inngåelse av rammeavtaler.