My project-1 (68)

IT-og Informasjonssikkerhet

Vi lever i en digitale tidsalder med en enorm mengde konfidensiell informasjon, samtidig som trusselen om cyberangrep og datainnbrudd øker. Vår vesentlighetsanalyse fremhevet viktigheten av å redusere risikoen for uautorisert tilgang, tyveri eller tap av data, og dette anses som en høy prioritet av både interessenter i og utenfor organisasjonen.

For å sikre beskyttelse av sensitiv informasjon og reduksjon av cyberrisiko ble stillingen Group Chief Information Officer (CIO) opprettet i 2022. Konsernets CIO er ansvarlig for vår IT- og informasjonsikkerhet og er en del av CERTEGO Groups ledergruppe.

Vi jobber nå med en nordisk cybersikkerhetsstrategi. Neste steg er implementering ISO 27001 Informasjonssikkerhet standard, ISO 27002-standarden for informasjonssikkerhet, Nasjonalt institutt for standarder og teknologi (NIST) rammeverk for cybersikkerhet.

For å redusere risikoen for cybertrusler som skadelig programvare, phishing, og ransomware, gjennomfører vi intern opplæring for å øke bevisstheten og fremme beredskap. Denne opplæringen vil bli rullet ut til alle ansatte og utføres kontinuerlig.

Mål for 2023.
  • Startet sertifisering i henhold til ISO 27001, ISO 27002 og NIST*

Mål 2025:

  • Sertifisering i henhold til ISO 27001, ISO 27002 og NIST fullført.
  • 100 % av alle ansatte er opplært i IT- og  informasjonssikkerhet.

 

*ISO 27001/ISO 2700/NIST er sertifiseringer for internasjonal informasjonssikkerhetsstyring.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!