‹ Se alle nyheter
Kjersti Larsen (Kvalitet og HMS-sjef, CERTEGO) og Terje Støylehommen (Logistikk og Innkjøpssjef, CERTEGO)

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

30. juni 2023

Alle mennesker har rett til anstendige arbeidsforhold. Det innebærer å føle seg trygg og respektert på arbeidsplassen sin, og å ikke oppleve diskriminering. Det er vår plikt å sørge for at våre leverandører følger de samme etiske standardene som vi selv har i CERTEGO, samt informere om hvordan vi jobber med dette. 


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og stiller krav til norske selskaper om å redegjøre for hvordan de jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Valg og oppfølging av leverandører i CERTEGO

Når vi velger leverandører vurderes disse ut ifra flere kriterier som kvalitet, serviceoppfølging, pris, forretingsetiske forhold, HMS og ytre miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår. De signerer vår Code of Conduct og har dermed forpliktet seg til å etterleve krav i forhold til forretningsetikk, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre gjennomfører vi risikovurderinger av leverandørene og avgjør hvilke av disse det er behov for å følge opp nærmere.

Les mer om hvordan vi følger opp våre leverandører på certego.no/åpenhetslovenDette er en etterlengtet lov som er helt nødvendig for å bedre de kritikkverdige arbeidsforholdene bak framstillingen av mange av produktene vi bruker hver dag. Jag etter økt profitt og billige produkter har dessverre ført til at mange bedrifter har valgt å se bort i fra menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med denne loven tvinges bedriftene å være mer bevisst på hele sin leverandørkjede og være åpne med hvilke leverandører de velger å samarbeide med. Dette legger igjen press på leverandørene som må bedre arbeidsforhold for sine ansatte.

Kjersti Larsen
Kvalitet og HMS-sjef, CERTEGO Norge


Aktsomhetsvurdering - status pr. 30.06.2023

Loven forplikter oss til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i vår leverandørkjede, dvs. kartlegge, forebygge og følge opp hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser av vår virksomhet.

I aktsomhetsvurderingen gjennomført blant våre viktigste leverandører juni 2023 i ble det avdekket risiko for negative konsekvenser knyttet til produkter som har sin opprinnelse fra en kinesisk produsent. Produsenten og produktene knyttes til aktivitet i Kina som ikke er forenelig med respekt for menneskerettigheter og bryter med våre etiske retningslinjer. Vi har derfor valgt å avslutte innkjøp fra denne produsenten.

Utover denne konkrete saken har vi ingen opplysninger om faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser så langt i våre aktsomhetsvurderinger. Les hele vurderingen her


Ønsker du innsyn eller mer informasjon om dette?

V
i svarer mer enn gjerne på spørsmål om våre produktene eller tjenestene våre, eller om du har spesifikke spørsmål rundt noen av leverandørene vår. K
ontakt gjerne Kvalitet- og HMS-sjef Kjersti Larsen på epost:
kjersti.larsen@certego.no

 

‹ Se alle nyheter