Nødåpnere muliggjør sikker evakuering.

/global/scaled/6144x2673x0x633x1000x435/Other-certegoNO-bilder-produkter-tjenester-nodapnare-assa.jpg

Ved en brann eller annen fare er det viktig at man kan komme seg raskt ut av bygningen. Med nødåpnere øker du tryggheten i bygningen og sikrer en smidig evakuering.

I offentlige lokaler, skoler, sykehus, kjøpesentre eller lignende der mange mennesker samtidig oppholder seg, oppstår det lett trengsel. Da er det viktig at en evakuering kan skje raskt og smidig. En nødåpner er en knapp som åpner elektriske låser slik at en bygning enkelt kan evakueres.

Sirene varsler omgivelsene

Nødåpningsknapper brukes ved evakueringsveier og dører som er elektrisk styrte. Når du trykker inn knappen, åpnes låsen og evakuering kan finne sted. Knappene har som oftest en sirene som lyder ved evakuering via nødåpningsknappen og som varsler omgivelsene om det har oppstått en fare. De er også belyste slik at de enkelt kan identifiseres i mørke, og de har ofte et tilhørende belyst skilt.

Skaper trygghet

En brann eller annen fare kan lett oppstå. Skap økt trygghet på store arbeidsplasser, i offentlige bygninger og andre miljøer der mange mennesker oppholder seg samtidig ved å installere nødknapper som er koblet til brann- eller evakueringsalarm. Det gjør så vel personale som besøkende bevisste på faren og sikrer en rask evakuering av bygningen.

Velg rett nødåpner

Kontakt oss i CERTEGO, så forteller vi mer om de ulike typene nødåpnere som er tilgjengelige og finner en løsning som skaper trygghet i din virksomhet.