Kameraer gir en effektiv beskyttelse og verdifull innsikt

/global/scaled/1772x770x0x378x1000x435/Other-certegoNO-bilder-produkter-tjenester-Kamera.jpg

Forebygging, avsløring og utredning av kriminalitet er fremdeles hovedårsaken for å investere i kameraovervåking. Videoanalyse gir også muligheten for innsikt om bevegelses- og handlingsmønstre fra for eksempel kundetrafikk.

Økt sikkerhet og redusert risiko

Kameraovervåking er i mange tilfeller en kostnadseffektiv måte å øke sikkerheten på ved å redusere risikoen for innbrudd, ran og hærverk ved at gjerningsmannen kanskje velger et mindre bevoktet sted. Skulle noe uheldig skje til tross for kameraovervåking, vil det innspilte materialet i løpet av hendelsene være til god hjelp for politiet når det gjelder å etterforske og avklare hendelsen.

Videoanalyse, persontelling og ansiktsdeteksjon  

Begrepet videoanalyse deles gjerne opp i to ulike bruksområder; analyse for sikkerhetsfunksjoner og analyse av kundetrafikk. Analyse for sikkerhetsfunksjoner er gjerne for å overvåke arealer hvor det kan forventes et forhåndsdefinert bevegelsesmønster som gjør det mulig å verifisere innbrudd eller skadeverk. Analyse av kundetrafikk på kjøpesenter og butikker, er en klar populær trend som har blitt kommersiell moden. Ved å analysere overvåkningsdata kan det for eksempel telles hvor mange personer som er på området, hvor mange som kjøper noe, og det kan analyseres hvilke områder i butikken som er mest besøkt.

Behovsstilpassede løsninger

CERTEGO leverer kameravarianter for alle typer behov og segmenter, fra små og mellomstore bedrifter, retail og høysikkerhet. Vi hjelper deg å finne en løsning for kameraovervåkning som er tilpasset behovene i din virksomhet.