Kameraovervåkning forebygger kriminalitet.

/global/scaled/1772x770x0x378x1000x435/Other-certegoNO-bilder-produkter-tjenester-Kamera.jpg

Det blir stadig vanligere med kameraovervåkning for å forebygge kriminalitet. Det har kommet nye lover for kameraovervåkning og dermed er det blitt enklere å få tillatelse til kameraovervåkning.

Ved hjelp av kameraovervåkning kan du minske kriminaliteten og beskytte din virksomhet. En forutsetning for å få bruke kameraovervåkning er at det skjer i den hensikt å forebygge, avsløre eller utrede kriminalitet.

Høy fleksibilitet

Det har skjedd mye innenfor kameraovervåkning/CCTV de seneste årene. Takket være den digitale teknologien er det nå mulig å få både bedre bildekvalitet og mer fleksible løsninger. Den forenklede lovgivningen gjør også at stadig flere bedrifter velger å satse på kameraovervåkning som en del av virksomhetens sikkerhetsløsninger.

Viktig å tenke på ved kameraovervåkning

Hvis du vurderer å bruke kameraovervåkning for å forebygge kriminalitet og skadeverk i din virksomhet, er det et par ting du må ta hensyn til. Først og fremst er det viktig å tenke på det etiske aspektet og den personlige integriteten samt hvordan og hvor kameraene plasseres. Dessuten må du tenke over hvordan du skal lagre informasjonsmaterialet fra kameraene. For at kameraovervåkningen skal bli effektiv er det også viktig å kombinere den med andre kriminalitetsforebyggende tiltak.

Kameraovervåkning for ulike miljøer

Kameraovervåkning passer i en rekke ulike miljøer, blant annet i butikker, kontorer og boliger, skoler og i industrien. Overvåkningssystemer kan utformes lokalt med monitor eller med innspilling. Systemene kan dessuten fjernovervåkes via nettverksløsninger og det er også mulig å hendelsesstyre overvåkningen for å verifisere innbrudd eller skadeverk.

Vi hjelper deg å finne en løsning for kameraovervåkning som er tilpasset etter behovene i din virksomhet.