CERTEGO Kundeteller – hold kontroll på antall besøkende i butikken

/Other/certegoDK/billeder/om-certego/kundeteller%20CERTEGO%20NY.jpg

For å redusere smitte har myndighetene oppfordret alle butikker til å innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Vi tilbyr vi en kameraløsning med kunstig intelligens som registrerer antall besøkende. På et tilknyttet display informeres kunden om det er trygt eller ikke å gå inn i butikken.

Fordeler med en digital kundeteller

  • Få full kontroll på antall personer i butikken, og sikre et tryggere miljø for kunder og ansatte.
  • Frigjør ressurser så de ansatte kan fokusere på mer givende oppgaver enn å holde oversikt over antall kunder i butikken.
  • Benytt også kameraene for en generell overvåking av butikken for å forebygge og avsløre tyveri og ran
  • Analyser verdifull kundeinnsikt fra tellesystemet også når pandemien er over. 

CERTEGO håndterer hele prosessen fra rådgivning, installasjon, driftsettelse, opplæring av personell og teknisk support. 

Les mer om dette produktet her