KappAhl får felles sikkerhetsstandard med CERTEGO

/global/scaled/5550x2413x0x97x1000x435/Other-certegoNO-bilder-losningar-bransjer-referenser-kappahl_oslo_city.jpg

Den nasjonale rammeavtalen med KappAhl innebærer leveranser på en felles sikkerhetsstandard som er utviklet for alle KappAhl sine butikker i Norden.

Sted / plassering:

Nasjonal rammeavtale Norge

Kunde:

KappAhl AS

Om projektet:

KappAhl har hatt rammeavtale med CERTEGO siden 2007, leveransen innebærer leveranser på en felles sikkerhetsstandard som er utviklet for alle KappAhl sine butikker i Norden. Leveranser er på alt fra ny-etableringer til enkle serviceoppdrag

Les mer om KappAhl her.

Kontakt Nasjonale og nordiske kunder:

CERTEGO har en egen seksjon for storkunder med landsdekkende virksomhet. De kan også ta vare på kundene med nordisk bredde. Kontakt: storkunde@certego.no, telefon: 09145.