KappAhl får felles sikkerhetsstandard med CERTEGO

/global/scaled/5550x2413x0x97x1000x435/Other-certegoNO-bilder-losningar-bransjer-referenser-kappahl_oslo_city.jpg

Den nasjonale rammeavtalen med KappAhl innebærer leveranser på en felles sikkerhetsstandard som er utviklet for alle KappAhl sine butikker i Norden.

Sted / plassering:

Nasjonal rammeavtale Norge

Kunde:

KappAhl AS

Ansvarlig på CERTEGO:

John Iver Ødegaard, Telefon 41279141 / E-post: john.iver.odegaard@certego.no

Om projektet:

KappAhl har hatt rammeavtale med CERTEGO siden 2007, leveransen innebærer leveranser på en felles sikkerhetsstandard som er utviklet for alle KappAhl sine butikker i Norden. Leveranser er på alt fra ny-etableringer til enkle serviceoppdrag

Les mer om KappAhl her.

Nasjonale og nordiske kunder

CERTEGO har en egen seksjon for storkunder med landsdekkende virksomhet. De kan også ta vare på kundene med nordisk bredde. Kontakt: storkunde@certego.no