Bli lærling i CERTEGO

/global/scaled/6016x2611x0x1095x1000x435/Other-certegoNO-bilder-jobb-karriere-tekniker-certego-med-pose.jpg

CERTEGO tilbyr lærlingplasser til elever på videregående skole. Dette er for mange starten på en lang og innholdsrik karriere i sikkerhetsbransjen.

Hvorfor vil vi ha lærlinger hos oss?

Lærlinger er motiverte medarbeidere med interesse og grunnkunnskap innenfor våre fagområder. Vi satser på lærlinger for å sikre den kompetansen vi trenger for å gi kundene våre god service.

Lærlingordningen er også en unik mulighet for oss å utdanne fremtidens ledere og fagspesialister. For mange lærlinger er fagbrevet starten på en lang og innholdsrik karriere i sikkerhetsbransjen. 

For noen er det også det første møtet med arbeidslivet. Som lærebedrift er vi svært bevisst dette ansvaret. Vi etterstreber å hver dag kunne gi våre lærlinger gode arbeidserfaringer, som de kan ta med seg videre i arbeidslivet og på sin ansattreise hos oss.

Hva gjør vi for at du skal få en god læretid? 

Vi samarbeider med Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro (OTDE) og Opplæringskontoret for Mekaniske fag (OKMF). På den måten er vi trygge på at du som lærling får den nødvendige opplæringen og oppfølgingen du trenger i lærlingperioden. Sammen skal vi bidra til din og bedriftens suksess.

Finn ut mer om det å være lærling hos oss på www.otde.no og www.okmf.no