My project-1 (62)

Vårt virksomhetsansvar

CERTEGO har som målsetning å oppnå stabil og lønnsom utvikling over tid, i kombinasjon med god forretningsskikk. Vi måler ikke suksess utelukkende fra et økonomisk perspektiv, men erkjenner viktigheten med å inkludere også hensynet til våre intressenter og samfunnet ellers. Dette omtaler vi som den triple bunnlinjen; People, planet, profit. Har vi fokus på menneskene vi jobber med og gjør gode klimavennlige valg, vil vi bygge en bærekraftig og lønnsom virksomhet.

Våre målsetninger for 2023

  • 75% av våre ansatte har fått opplæring i informasjonssikkerhet og bærekraft.
  • 100% av våre ansatte har fått opplæring i Etiske Retningslinjer.
  • 100 % av nye eller fornyede leverandører/partnere har signert våre etiske retningslinjer for business partners.
  • Vi har startet med Sertifisering i henhold til ISO 27001, ISO 27002 og NIST* 

    *ISO 27001/ISO 2700/NIST er sertifiseringer for internasjonal informasjonssikkerhetsstyring.

Vår varslingstjeneste

Ansatte i CERTEGO, våre forretningspartnere og andre interessenter oppfordres til å rapportere kritikkverdige forhold som påvirker enkeltpersoner, organisasjonen vår, samfunnet eller miljøet. CERTEGO har nulltoleranse for handlinger som diskriminering, trakassering, kriminalitet, korrupsjon og miljøbrudd. Vi tilbyr en sikker kanal for anonym rapportering og dialog.

Les mer om varsling her
My project-1 (65)

Bærekraftig verdikjede

Vi ønsker en åpen bedriftskultur, med høye etiske standarder basert på respekt og samarbeid. Vi har nulltoleranse for handlinger som diskriminering, trakassering, kriminalitet, korrupsjon og miljøbrudd, og vi forventer det samme fra våre partnere. 

Code of Conduct for Business partners
My project-1 (64)

Kompetanseutvikling

I CERTEGO er vi opptatt av å være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for våre medarbeidere. Vi har vårt eget CERTEGO Academy, skreddersydd for at våre medarbeidere skal kunne utvikle seg videre i sitt arbeide.

Les mer om det å jobbe i CERTEGO her
My project-1 (63)

IT og informasjonssikkerhet

Gjennom våre tjenester oppbevarer vi en stor mengde konfidensiell informasjon som det er viktig å ta godt vare på. Viktigheten av å redusere risikoen for uautorisert tilgang, tyveri eller tap har høy prioritet hos oss og våre interessenter.

Les mer om IT og informasjonssikkerhet her
Certificate 800x450

CERTEGOs sertifikater

Når du velger CERTEGO som leverandør av din sikkerhetsløsning, får du en partner som følger etablerte kvalitets- og miljøstyringssystemer. Sammen med våre sertifiseringer, lisenser og godkjenninger borger det for profesjonelle leveranser og oppnådde resultater. Vi er stolte over vårt kontinuerlige forbedringsarbeid innenfor alle områder av vår virksomhet.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!