My project-1 (47)

Vårt miljøansvar

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er avgjørende at vi alle tar grep for å redusere vår påvirkning. Vår største miljøpåvirkning som leverandør av sikkerhetstjenester kommer fra transport, da våre tjenester krever hyppige besøk på kundens eiendom. I tillegg til Transport, er Emballasje og avfall satt som prioritert i vår bærekraftstrategi da dette er områder hvor vi har mulighet til å påvirke mest.

Måling av klimagassutslipp

Vi måler våre klimagassutslipp kontinuerlig i henhold til Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).  I 2023 vil CERTEGO nå en viktig milepæl når vi nå også vil måle Scope 3 (de indirekte utslippene knyttet til kjøp av varer og tjenester fra leverandører), i tillegg til Scope 1 og 2 (kontrollerte og eide utslipp).  Les mer om dette i vår  bærekraftsrapport for 2022

Våre målsetninger for 2023

  • 30 % av bilparken vår skal være elektrifisert/hybrid.  
  • 75 % av våre avdelinger har implementert riktig avfallshåndtering  
  • 100 % fornybar strøm der hvor vi står for strømabonnementet 
My project-1 (50)

Transport

Vår forpliktelse til å levere 24/7 sikkerhetsløsninger til våre kunder innebærer ofte betydelig transport, spesielt innen installasjon og service. 

Les mer
My project-1 (49)

Emballasje og avfall

Avfallshåndtering og bruk av emballasje er begge kritiske aspekter ved bærekraft, som påvirker både miljøet og vår fortjeneste. 

Les mer
My project-1 (51)

Case: Brukt IT-utstyr

CERTEGO Norge  samarbeider med Drig for brukt IT-utstyr. De sørger for at så mye som mulig av vårt brukte IT-utstyr blir gjenbrukt eller resirkulert for bruk i andre applikasjoner.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!