My project-1 (47)

Vårt miljøansvar

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er avgjørende at vi alle tar grep for å redusere vår påvirkning. Vår største miljøpåvirkning som leverandør av sikkerhetstjenester kommer fra transport, da våre tjenester krever hyppige besøk på kundens eiendom. I tillegg til Transport, er Emballasje og avfall satt som prioritert i vår bærekraftstrategi da dette er områder hvor vi har mulighet til å påvirke mest.

Støtte til FNs bærekraftsmål, CERTEGO tar sikte på en gradvis reduksjon av våre klimagassutslipp, inkludert overgangen av 30% av vår bilflåte til elektriske, hybrid- eller biodrevne kjøretøyer innen 2023, og 50% elektriske innen 2025. Elektriske biler gir betydelig lavere klimagassutslipp, i samsvar med kunde- og leverandørforventninger til bærekraftig transport.

My project-1 (50)

Transport

Vår forpliktelse til å levere 24/7 sikkerhetsløsninger til våre kunder innebærer ofte betydelig transport, spesielt innen installasjon og service. 

Les mer
My project-1 (49)

Emballasje og avfall

Avfallshåndtering og bruk av emballasje er begge kritiske aspekter ved bærekraft, som påvirker både miljøet og vår fortjeneste. 

Les mer
My project-1 (51)

Case: Brukt IT-utstyr

CERTEGO Norge  samarbeider med Drig for brukt IT-utstyr. De sørger for at så mye som mulig av vårt brukte IT-utstyr blir gjenbrukt eller resirkulert for bruk i andre applikasjoner.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!