Vårt arbeid med GDPR

CERTEGO er forpliktet til å operere i overenstemmelse med global personvernlovgivning i alle dets ulike avdelinger. EUs personvernforordning ("GDPR") krever at vi lever opp til prinsippene om lovlighet, rettferdighet og åpenhet når vi håndterer personopplysninger.
CERTEGO har en fokusert, strukturell og systematisk tilnærming til personvern. Vårt Personvernoverholdelsesprogram har blitt utviklet for å beskytte integriteten til personopplysningene til våre ansatte, kunder og partnere. CERTEGO har dedikerte ressurser som fokuserer på overholdelsen av personvernlovgivning, herunder GDPR.

Vi lagrer personopplysninger sikkert ved å bruke utstyr som oppfyller anerkjente sikkerhetsstandarder. I tilfeller hvor det foreligger risiko for fysiske personers rettigheter, gjennomfører vi vurderinger av personvernkonsekvenser i henhold til vår standardmetode.

Vi anerkjenner at personvernlovgivningen er under stadig utvikling. CERTEGO har investert betydelige ressurser i å skape bevissthet og å tilby opplæring i sammenheng med dets Personvernoverholdelsesprogram. Vi overvåker personvernutviklingen kontinuerlig for å sikre at våre retningslinjer, prosesser og prosedyrer er relevante og tilstrekkelige.

Vi er dedikert til å sikre en god styring av personopplysninger og til å skape langsiktig tillit og sikkerhet.

For å finne ut mer om Personvernforordningen, sjekk ut EUs offisielle GDPR-uttalelser.