Juridisk merknad

Dette er en generell informasjon om juridisk merknad i forbindelse med CERTEGOs nettsted. På dette nettstedet gir CERTEGO online informasjon. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet godtar du å være juridisk bundet av og overholde følgende betingelser.

Copyright, varemerker og bruksvilkår

Innholdet på dette nettstedet ("Innholdet"), inkludert, men ikke begrenset til tekst, grafikk og bilder, varemerker, varebetegnelser, logoer og programvare, er beskyttet av lover om opphavsrett til intellektuell eiendom. Hjemmelen til Innholdet kan ikke overføres til deg eller til en noen som helst annen bruker av dette nettstedet, men skal i stedet forbli CERTEGOs eie eller en tredjepart som har hjemmelen til materiale som legges ut på dette nettstedet.

CERTEGO eier navnene som brukes for selskapets virksomhet og selskapets produkter og tjenester som nevnes på dette nettstedet, og disse navnene er beskyttet av lover om opphavsrett til intellektuell eiendom. Alle varemerker tilhører de respektive eierne.

Du har tillatelse til å vise, sende via e-post, laste ned eller skrive ut kopier av Innholdet, men bare til personlig, ikke-kommersiell bruk. Uautorisert bruk av Innholdet kan utgjøre brudd på lover om copyright, varemerker eller andre lover. Når du sender via e-post, laster ned eller skriver ut kopier av Innholdet, må du også ta med alle merknader om copyright og annet som er en del av i Innholdet, inkludert eventuelle copyrightmerknader nederst på siden.

Det er ikke tillatt å reprodusere, transkribere, lagre i databaser, oversette til andre språk eller dataspråk, overføre i noen som helst form eller med noen som helst hjelpemidler (verken elektronisk, mekanisk, fotografisk, med opptak eller på annen måte), videreselge eller distribuere Innholdet uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra CERTEGO. Du har ikke lov til å selge eller modifisere Innholdet eller reprodusere, vise, presentere offentlig, distribuere eller på annen måte bruke Innholdet på noen som helst måte, verken til offentlige eller kommersielle formål. Du har ikke lov til å "gjenskape" dette nettstedet eller noe som helst av innholdet på det, og du godtar at du ikke har tillatelse til å kopiere noen deler av nettstedet til en server. Du godtar også at du ikke kan vise eller bruke noen som helst av CERTEGOs navn, logoer eller varemerker på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra CERTEGO.

Buk av innholdet

Bruk av Innholdet på et hvilket som helst annet nettsted eller i et hvilket som helst annet nettverksbasert datamiljø til et hvilket som helst formål er strengt forbudt. Du kan imidlertid bruke HTML-lenker fra ditt eget nettsted til dette nettstedet, i henhold til disse bruksvilkårene. Du gis herved en ikke-eksklusiv, begrenset og gjenkallelig lisens til å lage lenker til dette nettstedet. Du godtar at du ikke kan presentere noen lenker til dette nettstedet på en slik måte at de kan assosieres med annonsering eller fremstår som en støtte til organisasjoner, produkter eller tjenester. Du godtar at du ikke kan legge lenker til dette nettstedet på nettsteder som en fornuftig person ville vurdere som uanstendige, ærekrenkende, trakasserende, grovt støtende eller ondsinnede. CERTEGO forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake denne lisensen generelt, eller din rett til å bruke spesifikke lenker. Dersom CERTEGO trekker tilbake denne lisensen, godtar du å fjerne og deaktivere eventuelle og alle dine lenker til dette nettstedet umiddelbart.

Dersom du bruker Innholdet på en måte som åpenbart ikke er tillatt i henhold til disse vilkårene og betingelsene, kan det være et brudd lover om copyright, varemerker og andre lover. Dersom dette er tilfellet, trekker CERTEGO automatisk tilbake din tillatelse til å bruke dette nettstedet, og CERTEGO har rett til å be deg om umiddelbart å slette eventuelle kopier du har laget av deler av Innholdet. Alle rettigheter som ikke er gitt uttrykkelig i disse vilkårene og betingelsene, er forbeholdt CERTEGO.

Ansvarsfraskrivelse

CERTEGO GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL HVILKE RESULTATER SOM KAN OPPNÅS VED Å ANVENDE ELLER STOLE PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET ELLER SOM GIS PÅ DETTE NETTSTEDET. DERFOR BRUKER DU DETTE NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO.

CERTEGO STILLER TIL RÅDIGHET DETTE NETTSTEDET OG INNHOLDET OG TJENESTENE PÅ DET "SOM DE ER" UTEN NOEN SOM HELST GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE. CERTEGO, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, FRASKRIVER SEG HERVED UTRYKKELIG ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, RETTMESSIGE ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM HJEMMEL, SALGBARHET, AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ TREDJEPARTERS RETTIGHETER OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. CERTEGO GIR INGEN LØFTER ELLER GARANTIER OM NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN, KONTINUITETEN ELLER AKTUALITETEN TIL INNHOLDET, TJENESTENE, PROGRAMVAREN, TEKSTEN, GRAFIKKEN, LENKENE ELLER KOMMUNIKASJONEN SOM GIS PÅ ELLER GJENNOM BRUKEN AV DETTE NETTSTEDET. DU ER ANSVARLIG FOR Å TA ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR Å SIKRE AT ETHVERT INNHOLD SOM DU HENTER FRA DETTE NETTSTEDET, ER FRITT FOR DATAVIRUS ELLER ANNEN POTENSIELT SKADELIG DATAKODE.

Verken CERTEGO eller noen personer eller selskaper forbundet med CERTEGO skal kunne holdes ansvarlig for noen som helst tap eller skader som oppstår som følge av din bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet eller innhold, tjenester eller materiale som stilles til rådighet av eller på dette nettstedet ("denne beskyttelsen"). Denne beskyttelsen inkluderer alle krav, uansett om de er basert på garanti, kontrakt, tort, strengt ansvar eller en hvilken som helst annen juridisk teori, og uansett om CERTEGO blir advart mot muligheten for slike tap eller skader, eller ikke. Denne beskyttelsen omfatter alle tap eller skader, inkludert, uten begrensninger, direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, konsekvensielle, eksemplariske og straffemessige skader; tap som følge av personlig skade eller død som følge av uaktsomhet; tapt fortjeneste; og tap som skyldes mistede data eller driftsavbrudd.

Lenker til andre nettsteder og annonser

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder. Disse lenkene gis utelukkende for å gjøre det enklere for deg og ikke som en godkjenning av CERTEGO av innholdet som finnes på eller tilbys av tredjeparters nettsteder. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede nettsteder som tilhører tredjeparter; vi vurderer, kontrollerer eller overvåker ikke materialet på tredjeparters nettsteder; og vi gir ingen garantier om innholdet, nøyaktigheten eller rettmessigheten til materiale som finnes på tredjeparters nettsteder.

Dersom du velger å besøke lenkede nettsteder tilhørende tredjeparter fra dette nettstedet, gjør du det på egen risiko. Din bruk av tredjeparters nettsteder er underlagt de respektive vilkårene og betingelsene for bruk som gjelder for disse nettstedene, inkludert de respektive personvernpolicyene for disse nettstedene.

Dersom dette nettstedet velger å inkludere annonser fra tredjeparter, kan disse annonsene inneholde lenker til andre nettsteder. Med mindre annet er spesifikt angitt, anbefaler dette nettstedet ikke noe som helst produkt og gir ingen garantier om innholdet, nøyaktigheten eller rettmessigheten til noe som helst materiale som finnes i, eller er lenket til via, noen som helst annonser på dette nettstedet.