Sustainable  Forrest 1200

Vårt arbeid innenfor kvalitet og miljø

Kvalitets- og miljøspørsmål er en selvfølge i dag, og svært viktige for CERTEGO. Vi er stolte over vårt kvalitets- og miljøstyringssystem, som er sertifisert ifølge henholdsvis ISO 9001 og ISO 14001.

Å være sertifisert i ISO 9001 og ISO 14001 innebærer at vi arbeider etter fastsatte rutiner for å oppnå rett kvalitet i hvert trinn, samtidig som vi begrenser belastningen på vårt ømtålige miljø. Resultatet er sikkerhetsløsninger som fungerer lenge, og som bidrar til en bærekraftig utvikling der vi lever, arbeider og bor.

Hovedtrekkene i vår kvalitetspolicy

Alle medarbeidere er delaktige i ansvaret for kvalitet, stadige forbedringer, aktiv kompetanseutvikling og å utføre hvert oppdrag på en korrekt måte. Vi bygger tillit ved å oppfylle eller overgå kundenes behov.

Hovedtrekkene i vår miljøpolicy

Vår miljøpåvirkning begrenses gjennom bevisste handlinger basert på kunnskap fra analyser av miljøaspektene. Lover og forordninger er et minstekrav i vår virksomhet. Vårt mål er en kontinuerlig forbedring av den påvirkningen som vår virksomhet har på miljøet. Resultatet av miljøarbeidet vårt er tilgjengelig for alle interessenter blant kunder, leverandører, ansatte og myndigheter.

Certificate 800x450

CERTEGOs sertifikater

Når du velger CERTEGO som leverandør av din sikkerhetsløsning, får du en partner som følger etablerte kvalitets- og miljøstyringssystemer. Sammen med våre sertifiseringer, lisenser og godkjenninger borger det for profesjonelle leveranser og oppnådde resultater. Vi er stolte over vårt kontinuerlige forbedringsarbeid innenfor alle områder av vår virksomhet.

Les mer

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!