CERTEGO women in office 1200

CERTEGO står for likestilling

En likestilt arbeidsplass er attraktiv for både medarbeidere og kunder. I CERTEGO arbeider vi aktivt med likestilling og etterstreber å forebygge og forhindre alle former for diskriminering.

I begrepet likestilling legger vi menns og kvinners likeverd, rettigheter, plikter og muligheter. Alle ansatte samt innleid personale og underentreprenører skal medvirke til at diskriminering ikke forekommer. Vi fremmer og etterstreber et godt arbeidsmiljø og å tilby like rettigheter og muligheter uansett:

  • kjønn
  • kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk
  • etnisk tilhørighet
  • religion eller annen trosoppfatning
  • funksjonshemming
  • seksuell legning
  • alder

Det innebærer en nulltoleranse mot alle former for direkte og indirekte diskriminering uansett årsak. Også instruksjoner til andre om å diskriminere.

CERTEGOs virksomhet har historisk sett vært dominert av menn. Det er viktig for bedriften å tiltrekke seg flere kvinnelige medarbeidere for å skape en enda mer attraktiv og likestilt arbeidsplass. Vi har som målsetting å rekruttere og ansette flere kvinner i stillinger innenfor alle funksjoner og på alle nivåer.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!