CERTEGO women in office 1200

Mangfold og inkludering

Vi ønsker å bygge de beste teamene og dette gjør vi best ved å inkludere mennesker med ulik kompetanse, personlighet og bakgrunn.  I CERTEGO arbeider vi aktivt med mangfold og inkludering og etterstreber å forebygge og forhindre alle former for diskriminering.

I begrepet likestilling legger vi menns og kvinners likeverd, rettigheter, plikter og muligheter. Alle ansatte samt innleid personale og underentreprenører skal medvirke til at diskriminering ikke forekommer. Vi fremmer og etterstreber et godt arbeidsmiljø og å tilby like rettigheter og muligheter uansett alder, kjønn, religion eller andre personlige aspekter. Det innebærer en nulltoleranse mot alle former for direkte og indirekte diskriminering uansett årsak. 

CERTEGOs virksomhet har historisk sett vært dominert av menn. Det er viktig for bedriften å tiltrekke seg flere kvinnelige medarbeidere for å skape en enda mer attraktiv og likestilt arbeidsplass. Vi har som målsetting å rekruttere og ansette flere kvinner i stillinger innenfor alle funksjoner og på alle nivåer.

 

Mål 2023

  • 20% av alle ansatte i CERTEGO er kvinner. 
  • 27% av ledere i CERTEGO er kvinner
  • Minst én kvinne blant de endelige kandidatene ved rekruttering av nye ledere.

Mål 2025

  • 25 % av alle ansatte er kvinner.
  • 30 % av ledende stillinger innehas av kvinner.

Kontakt CERTEGO

Ring vårt døgnåpne sentralbord på 09145, eller kontakt nærmeste avdeling direkte.

Fyll ut vårt skjema så kontakter vi deg!